Beslutet om du ska anlita en redovisningskonsult i ditt företag är till stor del en ekonomiskt fråga. Men vad är priset och kostnaden för att använda en redovisningsbyrå? 

Ageras behandlar dagligen en uppsjö offerter från redovisningsbyråer. Vi bestämde oss för att utnyttja dem och ta tempen på priserna i redovisningsbranschen. 

 

Alla företag är olika och för att göra statistiken relevant smalnade vi ner undersökningen och fokuserade på mindre bolag med en omsättning på upp till 5 miljoner kronor. Tjänsterna vi tittade på var: löpande bokföring, momsredovisning, bokslut/årsredovisning och företagsdeklaration. Alla priser i artikeln är exklusive moms.

För dig som vill ha de viktigaste insikterna snabbt har vi listat de fem främsta här:

 1. Tyvärr måste vi inleda med att göra dig lite besviken. Att hitta ett marknadspris på redovisningstjänster för alla företag och situationer är i princip omöjligt. Redovisning är ingen standardiserad produkt eftersom företag befinner sig i olika ekonomiska verkligheter. 
 2. Skillnader i pris på enskilda tjänster ger en begränsad bild. Det beror på att redovisningsbyråerna balanserar sina offerter på olika sätt. Till exempel bjuder en del byråer på momsredovisning, men tar mer betalt för löpande bokföring. För dig som egenföretagare betyder det att du bäst jämför priser genom att ta hela offerten i beaktande.
 3. Ditt företags storlek och typ påverkar priset, men det är inte det viktigaste när man tittar på offerterna i segmentet. Prisskillnader för små företag beror främst på byråernas prissättning och uppdragets karaktär. Vissa tar helt enkelt högre priser, samtidigt som de erbjuder mer engagemang och extratjänster.
 4. Redovisningsbyråer som lägger krut på digitaliserade lösningar är i regel billigare än mer traditionella byråer. Det är också vanligare att de erbjuder standardiserad prissättning för sina tjänster.
 5. För att jämföra priser krävs ett helhetsperspektiv. Värdet av kompetens, engagemang och möjligheter till rådgivning hos redovisningsbyrån kommer påverka priset, och vad du får ut av tjänsten.

Med det sagt, låt oss titta närmare på de enskilda tjänsterna. Uppstår frågor efter vägen eller har du något att tillägga? Skriv gärna en kommentar längst ner på sidan.

Priser löpande bokföring

Per verifikation mindre bolag: 

 • Spridning: 20-50 kr
 • Snitt: 37 kr

Priset för löpande bokföring är ofta baserat på antalet verifikationer ditt företag har under en tidsperiod. Fler verifikationer innebär mer jobb för redovisningskonsulten och högre sammanlagd kostnad. Därför delade vi priset för löpande bokföring i offerterna med antalet verifikationer som låg till grund för offerten.

Vi hittade att det finns en spridning för priserna per verifikation där majoriteten ligger mellan 20 och 50 kronor. Det är en relativt stor skillnad som kan kännas i finanserna för dig som har många affärshändelser.

Nästa fråga är om fler verifikationer innebär mängdrabatt? När vi rensade statistiken från uteliggare uppenbarade sig en sådan trend. Men även om sambandet fanns där generellt hittade vi många fall där företag med många verifikationer fick offerter med högt pris per verifikation.

Det verkar alltså som att skillnaden i pris till stor del berodde på byråernas individuella prisfilosofi. Uppdragets karaktär hade också en viss påverkan och ett företag med en ekonomi som behövde “städas upp” kunde förvänta sig att redovisningsbyråerna ville ha mer betalt. VI ska också påpeka att det är stor skillnad på verifikation och verifikation. En bokföringspost som rör internationell valutahandel tar längre tid än ett kvitto som uppkommit vid glassförsäljning på stranden...

Dessutom spelade balansen i offerten in. En billig löpande bokföring betydde i många fall en dyrare årsredovisning.

Priser bokslut och årsredovisning

Årsbokslut och årsredovisning mindre bolag: 

 • Spridning: 2500-10500 kr
 • Snitt: 6279 kr

I våra offerter ligger bokslut och årsredovisning vanligtvis under en post. Priserna sträckte sig från 2500 kronor och upp till 10500 kronor, en ganska stor spridning med andra ord.

Intuitivt tänkte vi att skillnaden kunde härledas till företagets storlek, men vi var lite fel på bollen. Företaget som fick det lägsta budet omsatte lika mycket som företaget med det högsta budet.

Tendensen syntes också på ett generellt plan, där vi såg ett negativt samband mellan pris på årsbokslut och omsättning i företaget. Självklart ska man ta trendlinjen en STOR nypa salt och komma ihåg att det är en tendens, grundad i ett spritt utfall inom kategorin. 

Det man kan ta med sig är att omsättning inte är en direkt avgörande faktor vid jämförelse av offerter till mindre bolag. Vad vi dock vet är att priset för årsredovisning stiger när ett bolag växer och blir större.

Bolagsform påverkade också. Aktiebolag fick generellt sett högre offerter än enskilda firmor. Men det är återigen en tendens, i flera fall kostade årsredovisning och bokslut lika mycket eller mer för enskilda firmor.

Priser momsredovisning

Momsredovisning per tillfälle mindre bolag: 

 • Spridning: 150-500 kr
 • Snitt: 305 kr

Reglerna för hur ofta du måste redovisa moms beror som bekant på omsättningen i din verksamhet:

 • Företag med omsättning under 1 miljon kan redovisa moms en gång om året, varje kvartal eller månad
 • Företag med omsättning mellan 1 och 40 miljoner kan deklarera varje kvartal eller månad
 • Företag med omsättning över 40 miljoner måste redovisa momsen en gång i månaden

De olika riktlinjerna gör priset på momsredovisning lite knepigt eftersom vi hade offerter baserade på både år och kvartal. Vi valde därför att titta på priset per momsredovisningstillfälle. 

Kostnaden för momsredovisningen var inte särskilt stor och varierade som mest med några hundralappar. Flera byråer valde dessutom att "bjuda" på momsredovisningen, speciellt för mindre företag. I de fallen kunde vi dock se att priset ofta var inbakat i årsredovisningen eller den löpande bokföringen.

Priser företagsdeklaration

Per deklaration mindre företag: 

 • Spridning: 1000-3500 kr
 • Snitt: 1683 kr

Företagsdeklarationer skickas in en gång per år och priset beräknas därför som en engångskostnad. I offerterna låg priserna vanligtvis mellan 1000 och 3000 kronor.

 

Vad kostar redovisningtjänster per timme?

Timpris för redovisningskonsult

Priset för redovisningstjänster brukar ligga omkring 650-1000 kr per timme. Det finns dock en mängd faktorer som påverkar redovisningskonsultens kostnad.

Det är såklart inte heller relevant att enbart titta på timpriset för att förstå erbjudandet och det övergripande värdet. Anledningen till det är att den totala kostnaden kommer baseras på antalet arbetade timmar. Det finns kopplat till det en hel del parametrar som är värda att lägga in. Om redovisningskonsulten har erfarenhet av den bransch som du verkar inom kan det exempelvis innebära en stor fördel. Framförallt i de fall där det finns branschspecifika regler. Det gör i sin tur att arbetet kan effektiviserat och mindre tid behöver läggas på att reda ut de rådande reglerna.

Vad avgör redovisningskonsultens kostnad per timme?

Timpriset för en redovisningskonsult varierar från byrå till byrå. Priset per timme kan till exempel vara kopplat till företagets bolagsform, omsättning och storlek. Generellt kan man säga att den totala kostnaden för redovisningstjänster normalt sett är mindre för små företag i jämförelse med större aktiebolag. Det kan exempelvis gälla enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag.

Prisbilden kan alltså påverkas av uppdragets svårighet och komplexitet. Som regel får du däröfr betala ett timpris som är baserat på redovisningskonsultens erfaranhet och kompetenser. En ytterliggare faktor kan vara om uppdraget är löpande eller på årlig basis

Det är därmed även vanligt att redovisningsbyråer tar olika timpriser beroende på vilken redovisningstjänst som du behöver hjälp med. För att få en tydlig prisbild behöver du därför ta in en eller flera offerter som kan precisera erbjudandet.

Fasta priser redovisningstjänster

Fast pris löpande bokföring mindre företag: 500-600 kr

I och med digitaliseringen i redovisningsbranschen har en del byråer börjat erbjuda mer automatiserade tjänster och ta ut en fast månadskostnad för dem. Det är fortfarande ovanligt och i de få exemplen vi hittade låg priset mellan 500-600 kronor i månaden för löpande bokföring i ett mindre aktiebolag eller enskild firma.

Avslutningsvis

Som du ser är det svårt att sätta standardpriser på redovisning. De beror på uppdraget, redovisningsbyråns prissättningsstrategi och servicen byrån erbjuder utöver själva redovisningen. För dig som egenföretagare är det smart att jämföra flera offerter och prata med byråerna för att förstå vad du kommer få ut av att anlita dem. 

Är du på jakt i redovisningsdjungeln kan vi hjälpa dig hitta rätt. Med Ageras kostnadsfria tjänst kan du jämföra priser och prata direkt med byråerna bakom. Vi hjälper dig dessutom genom hela processen.

Behöver du en redovisningskonsult?

Det har aldrig varit lättare att hitta den rätta redovisningskonsult. På 5 minuter tar vi reda på allt vi behöver veta om dig, ditt företag och vilken typ av hälp du behöver.

Innehåll

Få 3 offerter