Momsdeklaration

Företag är skyldiga att betala samt redovisa moms för de varor och tjänster som de köper och/eller säljer. Detta görs till staten i en så kallad momsdeklaration genom Skatteverket. Den ingående och utgående momsen jämförs och skillnaden avgör om företaget ska få tillbaka eller betala in momspengar. Denna deklaration måste göras även om företaget inte har någon moms att redovisa för en viss period. Har du ingen ingående eller utgående moms att redovisa så skriver du siffran 0 in i ruta 49 i Skatteverkets blankett för momsdeklaration. 

Hur ofta ska momsen redovisas?

Hur ofta man behöver redovisa och betala in momsen skiljer sig åt mellan företag. Skatteverket skickar varje år ut ett registerutdrag till företag på vilket det står hur ofta momsen ska redovisas. Några generella regler finns listat nedan:

 • Enskilda firmor och verksamheter med momspliktig omsättning på upp till 1 miljon kr per år kan välja att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.
 • Verksamheter med en omsättning mellan 1–40 miljoner kr per år kan välja att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis.
 • Verksamheter med en omsättning på mer än 40 miljoner kr per år måste redovisa momsen varje månad.

Kan jag ändra hur ofta jag ska deklarera moms?

Om ditt företag i nuläget lämnar in momsdeklaration varje kvartal, men vill börja redovisa moms på månadsbasis kan du ansöka om att ändra din redovisningsperiod hos Skatteverket. Tänk dock på att den nya redovisningsperioden, om den blir godkänd, börjar gälla först efter 24 månader. 

Samma procedur gäller för dig som vill redovisa mer sällan än varje månad. Detta är dock endast ett alternativ om du har en enskild firma eller ett mindre företag med en omsättning på under 40 miljoner kronor per år. 

Vilket datum ska momsdeklarationen lämnas in?

Att hålla koll på när man ska lämna in sin momsdeklarationen till Skatteverket är inte alltid det lättaste. Därför har vi sammanställt de datum för 2022 då momsdeklarationen ska vara inne hos Skatteverket:

Datum för momsdeklaration 2022 – Stora bolag med omsättning på mer än 40 mkr/år:

 • 26 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 26 april
 • 27 maj
 • 27 juni
 • 26 juli
 • 26 augusti
 • 26 september
 • 26 oktober
 • 28 november
 • 27 december

Datum för momsdeklaration 2022 – Små företag med en omsättning på 1-40 mkr/år och månatlig momsredovisning:

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 12 april
 • 12 maj
 • 13 juni
 • 12 juli
 • 17 augusti
 • 12 september
 • 12 oktober
 • 14 november
 • 12 dec

Datum för momsdeklaration 2022 – Små företag, samt enskilda firmor med en omsättning på 1-40 mkr/år och kvartalsmässig momsredovisning:

 • 14 februari
 • 12 maj
 • 17 augusti
 • 14 november

Datum för momsdeklaration 2022 – Enskilda firmor med en omsättning på under 1 mkr/år:

 • 12 maj

Hur lämnas momsdeklarationen in?

Redovisning av momsen sker till Skatteverket via fysisk blankett eller genom deras e-tjänst. Väljer du att redovisa moms via blankett så bör du tänka på att sista inlämningsdag för dessa infaller tidigare än om du skulle redovisat via e-tjänst. 

Mer om detta finns att läsa här.

Ska jag redovisa momsbefriade produkter i min momsdeklaration?

Vissa varor och tjänster som till exempel sjukvård, social omsorg och artistarvoden är inte momspliktiga och redovisas därför inte i momsdeklarationen.

När det kommer till momsfri försäljning av varor till företagare i andra EU-länder så ska detta redovisas i en så kallad periodisk sammanställning.

Periodisk sammanställning av EU-moms

Momsfri försäljning av varor eller tjänster till näringsidkare i andra EU-länder är vanligt förekommande inom till exempel e-handel. För att Skatteverket ska kunna kontrollera hur mycket du har sålt för under en given period måste du fylla i en så kallad periodisk sammanställning. Denna sammanställning redovisas antingen månads- eller kvartalsvis och ska innehålla alla dina fakturor till kunder i annat EU-land. Dessa fakturor ska i sin tur innehålla belopp, mottagare och datum. Då det rör sig om omvänd skattskyldighet måste även mottagarens VAT nummer stå med på fakturan. 

Trots att din försäljning inte är momspliktig måste all försäljning till näringsidkare i annat EU-land redovisas i din momsdeklaration. Om det gäller varor så fyller du i belopp i ruta 35. Gäller det tjänster till näringsidkare i annat EU-land fyller du i det totala beloppet i ruta 39 (se bild).

Går det att rätta till fel i en inlämnad momsdeklaration?

Har du upptäckt felaktigheter i en momsdeklaration som redan skickats in till Skatteverken? Då behöver du göra en ny momsdeklaration för den redovisningsperiod som deklarationen gäller. Antingen begär du en ny pappersblankett från Skatteverket som skickas till dig via post, eller så beskriver du vad som behöver rättas till i ett brev så ändrar Skatteverket det åt dig. 

Innebär de nytillkomna uppgifterna att du ska betala in mer moms för redovisad period? I så fall skickar Skatteverket ett beslut till dig om hur mycket du är skyldig att betala samt när pengarna ska betalas in. 

Vad händer om jag inte redovisar moms i tid?

Har du lämnat in din momsdeklaration för sent så kan du bli skyldig att betala förseningsavgift. Innan Skatteverket tar beslut ifall du ska anses skyldig att betala skickar de först ett övervägande om försening. Detta övervägande kan du bemöta skriftligt om du nu har skäl för försenad inlämning. Har du inget giltigt skäl kan du bli skyldig att betala förseningsavgift på 625 kronor. 

Relaterade ämnen:

Utgående moms

Deklaration

Moms

Få ordning på din redovisning med Ageras

Tycker du att det här med momsdeklaration är svårt? Ta in en redovisningsbyrå eller konsult och få mer tid över till annat. 

Fyll i vårt formulär och få 3 offerter inom 48 timmar. Helt oförpliktande och kostnadsfritt.