Momsdeklaration

Företag är skyldiga att betala samt redovisa moms för de varor och tjänster som de köper och/eller säljer. Detta görs till staten i en så kallad momsdeklaration genom Skatteverket. Den ingående och utgående momsen jämförs och skillnaden avgör om företaget ska få tillbaka eller betala in momspengar. Denna deklaration måste göras även om företaget inte har någon moms att redovisa för en viss period, då skrivs siffran 0 in i ruta 49 i Skatteverkets momsdeklarationsblankett. Vissa varor och tjänster är inte momspliktiga och redovisas därför inte i momsdeklarationen till exempel sjukvård, social omsorg samt artistarvoden.

När ska momsen redovisas?

Det skiljer sig företag emellan hur ofta man behöver betala in momsen. Skatteverket skickar varje år ut ett registerutdrag till företag på vilket det står hur ofta momsen ska redovisas. Några generella regler finns listat nedan:

  • Verksamheter med momspliktig omsättning på upp till 1 miljon kr per år kan välja att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.
  • Verksamheter med en omsättning mellan 1–40 miljoner kr per år kan välja att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis.
  • Verksamheter med en omsättning på mer än 40 miljoner kr per år måste redovisa momsen varje månad.

Hur lämnas momsdeklarationen in?

Redovisning av momsen sker till Skatteverket via fysisk blankett eller genom deras e-tjänst. Mer om detta finns att läsa här