Utgående moms

Utgående moms

Moms är en skuld som uppstår mellan företag och den svenska staten vid en försäljning. Svenska företag är nämligen tvungna att betala skatt för alla varor och tjänster som säljs. Den utgående momsen är ett så kallat mervärdesskattpålägg som läggs på försäljningspriset för varor och tjänster. Den utgående momsen läggs på innan försäljning så att försäljningspriset är varans slutpris inklusive momssats. Momsen slås sedan ut mot den ingående momsen för att få ut en mellanskillnad. Mellanskillnaden betalas in till Skatteverket före sista dagen för momsdeklarationen. Är det så att den totala ingående momsen är högre än den totala utgående momsen behöver ingen inbetalning göras utan man kan istället förvänta sig att få tillbaka pengar från Skatteverket. Det kan till exempel hända om man haft stora inventarieköp eller om företaget går med förlust.

Momsen är ett procentuellt pålägg på försäljningspriset men den är inte densamma på alla varor eller tjänster. Främst handlar det om tre olika momssatser – 25, 12 eller 6 procentiga momssatser som antingen dras av (vid ingående moms) eller läggs på (utgående moms) vid försäljningen av vara eller tjänst. Det finns vissa undantag där några varor och tjänster är momsfria. Ett bra exempel är sjukvård.

Momssatser:

25 procent. Vanligast förekommande för varor och tjänster

12 procent. Konstverk, livsmedel, hotell och restaurangbesök

6 procent. Transport i Sverige, böcker och tidningar, mycket kulturella varor, etc.

0 procent. Moms på sjukvård, tandvård, social omsorg och banktjänster.

Man kan också räkna ut momssatserna baklänges:

25 procent = 20 procents marginal

12 procent = 10,71 procents marginal

6 procent  = 5,66 procents marginal.

Momsen är en skuld vilket innebär att när man bokför den minskar den i debet och ökar i kredit. Den betalas sedan in årsvis, kvartalsvis eller månadsvis beroende på omsättning, bolagstyp och önskemål. Det är främst företagare som behöver bry sig om momsen. Kunder och konsumenter märker i regel inte av den eftersom den läggs på försäljningspriset.