Utgående moms

Vad är utgående moms? 

Utgående moms är en moms som läggs på priset av en vara eller tjänst. 

Få hjälp med utgående moms

Moms gäller för de flesta varor och tjänster i Sverige

Moms läggs på för de flesta varor och tjänster i Sverige. Det är dock inget som privatpersoner oftast tänker på eftersom momsen vanligtvis är inkluderad i försäljningspriset. Det är företagen som behöver redovisa och betala moms till staten och detta görs via Skatteverket. 

Utgående moms vid försäljning av vara eller tjänst

Den utgående momsen är ett så kallat mervärdesskattpålägg som läggs på försäljningspriset för varor och tjänster. Den utgående momsen läggs på innan försäljning så att försäljningspriset är varans slutpris inklusive momssats. Momsen slås sedan ut mot den ingående momsen för att få ut en mellanskillnad. Mellanskillnaden betalas in till Skatteverket före sista dagen för momsdeklarationen

Är det så att den totala ingående momsen är högre än den totala utgående momsen behöver ingen inbetalning göras utan man kan istället förvänta sig att få tillbaka pengar från Skatteverket. Det kan till exempel hända om man haft stora inventarieköp eller om företaget går med förlust.

Få hjälp med utgående moms

Vilka momssatser finns i Sverige?

  • 25% moms gäller främst på varor och tjänster och är den vanligaste momssatsen.
  • 12% moms är på konstverk, livsmedel, hotell samt restauranger.

  • 6% moms gäller för transport i Sverige, böcker, tidningar och kulturella varor.

  • 0% moms är det på sjukvård, tandvård, social omsorg, banktjänster och utbildning.

Momsdeklaration skickas in till Skatteverket

Företag har plikt att redovisa momsen varje månad, en gång per kvartal eller en gång per år. Vad som är avgörande för hur ofta ett företag ska redovisa momsen är företagets omsättning. Som regel är det ju högre omsättning desto oftare behöver momsen redovisas. Momsen ska redovisas i en så kallad momsdeklaration och kan göras elektroniskt eller i klassisk pappersform. Har ett företag inte en omsättning under en period krävs det ändå att momsdeklarationen skickas in. Det som ska redovisas i momsdeklarationen är:

  • Företagets försäljning

  • Ingående moms

  • Utgående moms

Få hjälp med utgående moms