Moms

Vad är moms? 

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som alla i Sverige betalar när man till exempel köper en vara eller tjänst. Momsen ingår då ofta i priset och vanligtvis är moms inget som privatpersoner tänker på. Men som företagare behöver du deklarera och betala moms.

Få hjälp med momsredovisning

Redovisa och betala moms

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige behöver ta ut en moms av kunderna, detta kallas utgående moms och är inte en kostnad för företag utan en skatt som tas ut av kunden och som sedan redovisas till staten. 

När ett företag köper in varor eller tjänster betalas en moms på dem, detta kallas ingående moms. Denna moms redovisas i momsdeklarationen. När företag redovisar momsen till Skatteverket är det skillnaden mellan ingående moms och utgående moms som företag antingen ska betala eller få tillbaka för. Hur många gånger momsen behöver redovisas och betalas beror på företagets försäljning och företagsform. 

Hur mycket moms betalar man i Sverige?

  • I Sverige är den vanliga momssatsen 25 % om inget annat anges.

  • 12 % moms används för livsmedel, hotell, camping, catering- och restaurangtjänster.

  • 6 % moms används på till exempel böcker, tidningar, målarböcker för barn, kartor och persontransporter med flyg, tåg, buss och taxi.

Ingen momsplikt under 80 000 kr

Om ett företags försäljning inte är över 80 000 kr exklusive moms under det första beskattningsåret har företaget automatiskt omfattat av momsbefrielse. Är företaget befriad och endast säljer varor och tjänster inom Sverige ska inte företaget registrera sig för moms. Befrielsen är dock helt frivillig. Företag kan välja att betala moms även om inte försäljningen når 80 000 kr.

Få hjälp med momsredovisning

Vad är ingående moms och utgående moms?

Det finns två olika typer av moms, ingående- och utgående moms.

Utgående moms

Summan av den fakturerade momsen som lagts på vid försäljning kallas för utgående moms. Som företagare är du skyldig att lägga på en momssats, även kallat att ta ut moms, på priset för varor eller tjänster i Sverige. Därefter betalas moms till staten. Moms är alltså ingen kostnad utan en skatt som betalas av slutkonsumenten och redovisas sedan till Skatteverket.

Ingående moms

Summan av den betalda momsen för inköp. Företaget har oftast rätt att göra avdrag för betald moms på inköp till företaget, exempelvis en redovisningsassistent, jurist eller kontorsmaterial. Företaget får då tillbaka moms som det lagt ut när varan eller tjänsten införskaffades.   

Få hjälp med momsredovisning

Momsfria varor och produkter

  • Sjukvård

  • Tandvård

  • Social omsorg

  • Skolverksamhet

  • Bank- och försäkringstjänster

Momsredovisning

Moms ska redovisas i en momsdeklaration beroende på din momsredovisningsperiod. Det ska antingen redovisas en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år.

Moms på engelska

Ordet moms kommer från den tidigare benämningen mervärdesomsättningsskatt och begreppet på engelska är VAT som står för value added tax.

Få hjälp med momsredovisning