Moms

Ordet moms kommer från den tidigare benämningen mervärdesomsättningsskatt men beskrivs idag bättre på engelska, VAT – value added tax.

Moms är den skatt som ska betalas när det skapas mervärde, det vill säga när en produkt eller tjänst blir mer värd genom värdetillförsel. Det här betyder att varje gång du bidrar till att göra någonting mer värt ska samhället ha en del av det. För varje värdestigning ska du betala en bestämd procentandel, som beror på vilken typ av vara eller tjänst det är, till staten. 

Det går bara att dra av moms som avser ett momspliktigt företag, inte en hobbyverksamhet. Du ska dock betala skatt om din hobbyverksamhet, t.ex. biodling eller fiske går med vinst och du tjänar pengar på den.

Omsättningsskatt eller mervärdesskatt?

Omsättningsskatt innebär att skatten först läggs på vid försäljning till kunden.
USA har omsättningsskatt och många länder utanför EU har liknande omsättningsskatter.

Mervärdesskatt innebär att företagaren först betalar moms men sedan kan kvitta ingående och utgående moms med varandra. Trots ökad administration är fördelen med mervärdesskatt i jämförelse med omsättningsskatt är att det minskar risken för skattefusk eftersom företagaren först betalar och därefter själv gör en insats för att få tillbaka pengar. I skillnad från omsättningsskatt där företagaren själv ska lägga på skattesatsen vid försäljning till slutkund.

Eftersom momslagstiftningen bygger på EU direktiv har alla EU länder i stor sett samma momsregler. Skillnaderna är hur höga de olika momssatserna är samt vilka varor och tjänster som påverkas av högre och/eller lägre momssats.

Moms för privatpersoner

Som privatperson slipper du tänka på moms eftersom den ofta är inräknad i det pris du betalar för en vara eller tjänst som slutkonsument. Även om en privatperson betalar för en vara som pålagts moms, är det bara företagare som köper varor eller tjänster till sitt företag som har rätt att få tillbaka pengar för sin momsbetalning.

Som beskrivet i stycket Vad är moms, ska det betalas skatt varje gång du bidrar till att göra någonting mer värt. Som privatperson och lönemottagare betalar dock varken du eller din arbetsgivare moms för ditt arbete.

Moms för företag

Företagare är skyldiga att både redovisa och betala moms för alla de varor och tjänster de handlar med. Både ingående- och utgående moms ska specificeras på fakturan som antingen mottas eller skickas.

Det finns två olika typer av moms, ingående- och utgående moms.

 • Utgående moms - Summan av den fakturerade momsen som lagts på vid försäljning kallas för utgående moms. Som företagare är du skyldig att lägg på en momssats, även kallat att ta ut moms, på priset för varor eller tjänster i Sverige. Därefter betalas moms till staten. Moms är alltså ingen kostnad utan en skatt som betalas av slutkonsumenten och förs vidare till staten.
   
 • Ingående moms – Summan av den betalda momsen för inköp. Företaget har oftast rätt att göra avdrag för inbetald moms på inköp till företaget, exempelvis en redovisningsassistent, jurist eller kontorsmaterial. Företaget får då tillbaka moms som det lagt ut när varan eller tjänsten införskaffades.   

Den reella momsen som ska redovisas och betalas till Staten (Skatteverket) är alltså skillnaden mellan köpmoms och säljmoms, det vill säga utgående och ingående moms.

Som beskrivet i stycket Vad är moms, ska det betalas skatt varje gång du bidrar till att göra någonting mer värt. När du skapar ett mervärde, exempelvis i form av en arbetsinsats som konsult, ska konsultfakturan innehålla moms som betalas av kunden, dvs. företaget som faktureras.

Moms i Sverige

Det finns tre olika momssatser, 25, 12 och 6 %.

 • I Sverige är den generella momssatsen 25 % om inget annat anges.
 • Momssatsen på 12 % används för livsmedel, hotell, camping, catering- och restaurangtjänster.
 • Momssatsen på 6 % används på t.ex. böcker, tidningar, målarböcker för barn, kartor och persontransporter med flyg, tåg, buss och taxi.

Alla tre momssatser har dock vissa undantag. Dessa kan du läsa mer om här

Momsfria varor och produkter

Det finns många undantag och specifika regler när det gäller moms, därför är det viktigt att kolla upp vad som gäller vid handel med en specifik vara/tjänst. I vissa fall får du till exempel dra av momsen du betalar på dina inköp trots att du inte tar ut någon moms på din egen försäljning. Andra gånger får du inte dra av den ingående momsen eller bara en del av den. När du gör affärer med länder utanför Sverige gäller andra regler.

Det finns en del undantag, vissa varor och tjänster som är helt momsfria, och där företag inte behöver ta ut moms av slutkunden. Exempel på momsfria varor och tjänster är:

 • Receptbelagda läkemedel 
 • Sjukvård och tandvård
 • Utbildning, från grundskola till universitet
 • Lotterier och andra former av spel 
 • Artistarvoden

Momsredovisning

Moms ska redovisas i en momsdeklaration beroende på din momsredovisningsperiod. Det ska antingen redovisas en gång per månad, en gång per kvartal eller en gång per år.
Du kan läsa mer om hur du som företagare redovisar och betalar moms på Skatteverkets hemsida.