VAT nummer

Ett VAT-nummer är den internationella termen för ett momsregistreringsnummer och kommer från engelskans ”Value added tax”. För det mesta är VAT-numret bestående av siffror men kan i vissa fall också innehålla bokstäver. Ett momsregistreringsnummer är ett unikt nummer som företag tilldelas vid registrering och som används som referens när man betalar moms. Alla OECD länder, med undantag för USA, använder sig av VAT.

Så här kontrollerar du VAT-nummer

Du kontrollerar ett VAT-nummer på EU kommissionens hemsida genom att sälja landskod och skriva in det nummer som kunden har uppgett. Svaret kommer oftast inom några sekunder och är då antingen ”giltigt” eller ”ogiltigt”.

Vad gör jag om VAT-numret jag får inte stämmer?

Om det VAT-nummer man fått inte stämmer ska man först och främst fråga kund om han eller hon gett fel nummer. Saker som ofta blir fel är landskod, antalet siffror eller att man skrivit fel siffra. Om uppgifterna fortfarande inte stämmer ska man be företaget tala med sin lokala skatteförvaltare för att få sitt VAT-nummer uppdaterat. Eventuella korrigeringar görs i så fall av medlemsstatens skatteförvaltningsorgan.

En annan orsak till att man inte får tag på VAT-numret kan vara att det helt enkelt inte existerar. Om kunden inte är villig att ta fram ett giltigt VAT-nummer eller blir obekväm vid frågan kan det i värsta fall röra sig om en oärlig kund. Företaget är kanske inte alls registrerat men vill ändå göra affär.

VAT identification number (VATIN)

VATIN-nummer används av företag som är registrerade utanför EU. Kombinationen börjar då med EU istället för landskoden. VATIN-nummer kan, likt VAT-nummer, verifieras online. Detta kan också generera information kring företaget och dess verksamhet. Dock har endel länder informationssäkerhetspolicys som inte tillåter att den typen av information delges.