Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Sveriges största nätverk av revisorer
Din chans till rätt matchning

Få ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor i Malmö - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

God Ble godt mottatt, de var forberett på möte. Kunne svar og gi råd på mine spörsmål. Jeg har ikke startet å bruke dem enda, men vil gjöre dette etter litt tid.

- Stig Jörstad
2017-02-08

Solklart val! Väldigt trevlig, lyhörd och mycket kompetent! Han förklarar olika begrepp och termer på ett mycket lättförståeligt sätt. Ingen fråga är för dum att ställa. Lättsam stämning och man känner verkligen hur Urban är mån om att ge sina klienter ett gott bemötande och personlig service. Rekommenderar honom vidare och jag känner mig helt klart i mycket goda händer!

- Sabina Holmberg Lindquist
2016-11-17
Ekkoman AB
216 19 Malmö

Har precis börjat med Ekkoman, kan ej svara utförligt ännu. Kunnig, professionell. Smidig att arbeta med.

- Mats Karlsson
2016-11-21
Ekomin Redovisningsbyrå
215 66 Malmö

Trevlig kontakt, smidig att arbeta med. Har bara gott att säga.

- Rikard Johansson
2016-12-16
LRF Konsult AB, Lund
223 63 Lund

Serviceinriktad och kunnig Har bara haft en träff än så länge

- Anna Widmark
2017-01-18

Det kändes rätt redan från början! Man får hjälp att förstå så att allt blir rätt i bokföringen. Billigt och bra!

- Mimmi
2016-10-25
Pramo Ekonomi & Data AB
212 28 Malmö

utmärkt Seriös firma

- styrelsen brf halvan 2
2017-07-21

Bra Gott

- Erik
2018-04-11
EXAL AB
217 53 Malmö

Toppen Toppen Toppen !!! Toppen! Bra tillgänglighet och allt gick fort och snabbt. Tack för hjälpen! Precis som de lovat, Mycket nöjd.....

- Servet Qato
2018-04-23

Flexibla & Professionella Erik med medarbetare har följt oss från litet bolag till större koncern och varit flexibla och kunniga genom hela processen. Även varit behjälpliga i förvärv & exit. En partner att lita på i tillväxt och expansion!

- David Bjurestad
2018-12-10

De senaste klienterna

En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462184 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462160 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462114 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462081 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462079 Arlöv
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462057 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462056 Limhamn
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#462052 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#461976 Malmö
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#461654 Lund

Revisor i Malmö

Om man ska starta ett företag eller kanske redan driver ett företag i Malmö så har man säkert börjat kolla in om det finns revisionsbyråer i närheten att vända sig till. Inte minst för att man är medveten om alla lagar, regler och rekommendationer som man måste ha vetskap om när man driver företag. Alla företag måste upprätta bokföring och redovisning. Vidare ska företag betala in skatt och moms och deklarationer ska också lämnas in i rätt tid.

Att ta hand om företagets räkenskaper enligt konstens alla regler är inte det lättaste. En revisor har i uppgift att granska räkenskaperna hos ett företag, vilket innebär att revisorn kontrollerar om räkenskaperna har redovisats på rätt sätt. Dock är detta bara en bråkdel av vad en revisor gör om dagarna. En revisor förser också företag med ekonomisk rådgivning samt information kring alla möjliga regler som finns när du driver ett företag. Därför är det ofta mycket uppskattat att ta hjälp av en revisor som kan hjälpa till på ett företags finansiella resa.

Hur revision går till

Det är absolut en fördel att ha en revisor som verkar i samma stad som företaget har sitt säte. Detta eftersom man då enkelt kan träffa sin revisor och sitta ner med denne för att prata om företaget och dess verksamhet. En del revisorer gör till och med sin revision i Malmö direkt på plats hos företaget. Dessutom underlättar det förstås att kunna lämna sitt material hos revisorn inför revision om denne befinner sig i samma stad som företaget. Man spar både tid såväl som pengar på att anlita en revisor för revision i Malmö om företaget ligger där, även om det förstås med dagens digitala lösningar skulle vara fullt möjligt att anlita en revisor från en annan stad.

En revision genomförs alltid i nära samarbete med företaget och består av olika faser som bildar den process som ett års revision innebär. Dit hör planering av revisionsuppdraget, löpande granskning och internkontrollgranskning, bokslutsgranskning samt granskning av årsredovisning. Därefter brukar revisorn sammanfatta sina slutsatser och rekommendationer i ett revisions-PM som han eller hon delger företaget. Sist men inte minst skriver revisorn en revisionsberättelse som företaget bifogar till sin årsredovisning. I revisionsuppdraget ingår ofta att revisorn inte bara genomför sin revision utan också finns tillhands för företaget och fungerar som en ekonomisk rådgivare och bollplank. Revisorn kan exempelvis hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina rutiner.

En revisionsbyrå ger ökad trovärdighet

Det finns många som har ett ekonomiskt intresse av att veta hur det går för ett företag. Det kan exempelvis vara ägare, kunder, anställda, leverantörer, banker, andra finansiärer, myndigheter och samhället. Alla dessa intressenter måste kunna lita på att företagets bokföring och redovisning har skötts på ett tillfredsställande och korrekt sätt, liksom att årsredovisningen överensstämmer med verkligheten. För att man ska kunna säkerställa detta kan man knyta an en revisionsbyrå till företaget. På Ageras hemsida kan du inom loppet av 1-2 dygn komma i kontakt med redovisningsbyråer i Malmö. Fördelen med att ha någon nära är att ni lätt kan träffas öga mot öga. Det kan också vara positivt om intressenterna känner till den anlitade redovisningsbyrån vilket är mer troligt om man väljer att använda någon i Malmö.  

Olika sorters revisorer

Det finns fyra olika kategorier av revisorer: lekmannarevisor, revisor, auktoriserad revisor och godkänd revisor. Det som skiljer de olika kategorierna åt är vilken utbildning och erfarenhet de har. Den första kategorin kallas för lekmannarevisor och det handlar om revisorer som jobbar på uppdrag av en ideell förening. För att utföra sådana uppdrag krävs ingen speciell utbildning eller erfarenhet utan det brukar mest handla om att man på ett årsmöte väljer en av föreningens medlemmar att ha funktionen som revisor under det kommande året. Den andra kategorin som kallas för revisor, även i vissa sammanhang revisorsassistent, omfattar vanligen de personer som jobbar med revision fram till dess att de har avlagt sin revisorsexamen. För att få skriva en revisorsberättelse krävs det att man är kvalificerad revisor. Till kategorin räknar man in godkända och auktoriserade revisorer. Dessa två titlar är skyddade vilket betyder att man ska ha avlagt en revisorsexamen och därmed rättfärdigat får använda sig av titlarna.

Liten skillnad mellan auktoriserade och godkända revisorer

Förr fick endast auktoriserade revisorer skriva under revisorsberättelser i stora och börsnoterade företag. Denna lag har dock ändrats i och med att skillnaden i kompetens mellan de två olika kategorierna idag inte är så stor, så även en godkänd revisor får idag alltså göra detta. Om man funderar på att anlita en revisor till sitt företag kan det förutom revisors-form också vara bra att tänka på andra delar så som pris, tjänsteutbud och hur stor erfarenhet personen i fråga har från företagets bransch och verksamhet.

Egenskaper hos en bra revisor

En bra auktoriserad revisor är en person som löser ett problem som man inte visste att man hade, och därefter förklarar vad som hände, på ett sätt så man enkelt förstår. En auktoriserad revisor jobbar förstås i första hand med revision, men faktum är att det också finns många andra tjänster som en auktoriserad revisor tillhandahåller. Dit hör bland annat ekonomisk rådgivning. Det kan finnas många situationer i företagarens vardag då en samtalspartner eller ett bollplank att luta sig mot kan kännas värdefullt, kanske vid företagsstart, val av företagsform, generationsskifte, företagsförvärv, konkurs, företagsrekonstruktion, anställningar, investeringar och mycket annat. En av de viktigaste faktorerna när man ska välja en auktoriserad revisor är att man känner förtroende och tillit för honom eller henne. Man ska enkelt kunna kommunicera med varandra, känna att man vågar ställa frågor och att dessa tas på allvar, känna att revisorn har tid för en och att denne finns tillgänglig när det behövs. En auktoriserad revisor har förstås en bra kompetens eftersom han eller hon har fått sin auktorisering vid Revisorsnämnden. En annan sak att ha i åtanke är att det kan vara bra att försöka hitta en auktoriserad revisor som har kunskap och erfarenhet om just den bransch som ens företag verkar i. Det är en stor fördel om ens auktoriserade revisor i Malmö tidigare har jobbat med liknande uppgifter som han eller hon kommer att ställas inför när revisorn tar sig an just ditt företag.

Prisfrågan

Priset för att anlita en revisor eller ta hjälp av en revisionsbyrå kan skilja sig mycket åt. Ofta beror skillnaderna i pris på hur erfaren specialisten är, om han eller hon är certifierad, vart i landet man befinner sig etc. Vare sig man blir erbjuden fastpris eller timpris kan det vara bra att ta reda på hur prisläget på marknaden ser ut. Det kan man bland annat göra genom att införskaffa sig offerter från mer än en revisor eller revisionsbyrå. På Ageras hemsida kan du beskriva ditt företag och uppge relevant information om uppdraget så att vi kan förstå exakt vad just du vill ha hjälp med. Vidare så hjälper vår tjänst dig att komma i kontakt med upp till 3 revisorer som var och en lämnar en offert. Denna enkla handling ger både värdefull kunskap om marknaden såväl som en prisuppskattning av ditt uppdrag.

Använd dig av en Revisionsbyrå i Malmö och bli kvalitetssäkrad

Att anlita en revisor eller revisionsbyrå kan vara en god investering eftersom det innebär en kvalitetssäkring av företagets räkenskaper och förvaltning. Målet med revisionsarbetet är att revisorn  i en revisionsberättelse ska kunna uppge om det granskade företagets årsredovisning ger en rättvis bild av företagets verksamhet och ekonomiska ställning på bokslutsdagen. För att ta reda på detta går revisorn igenom bokföringen, redovisningen, tittar på kvitton samt granskar balans- och resultatrapporter. Revisorn går också igenom företagets rutiner, styrelsemötesprotokoll och så vidare för att garantera att företagets förvaltning sköts på ett korrekt sätt. En revisionsbyrå i Malmö kan använda olika slags arbetsmetoder för att granska företaget, men framförallt brukar arbetet riktas mot de delar i verksamheten där risken för misstag och felaktigheter är som störst.

Vad ska jag tänka på när jag väljer revisor?

Att anlita en revisionsbyrå i Malmö som har gott renommé ökar förstås tilltron till företaget. I de flesta delar av landet finns det gott om revisionsbyråer att välja mellan och så är även fallet i Malmö. Därför är det bra att ta tid på sig för att vara säker på att man gör ett klokt val. Viktigt är att man ser till att välja en revisionsbyrå som har godkända och/eller auktoriserade revisorer av Revisorsnämnden. Vidare är det bra att välja en revisionsbyrå som har kompetens och erfarenhet av den företagsform man bedriver sitt företag under och av den bransch företaget verkar inom. Det spar tid såväl som pengar. En av de viktigaste faktorerna i valet av revisionsbyrå bör dock vara personkemin, att man känner att man har förtroende och tillit till den person som ska granska företagets räkenskaper och att man har en bra kommunikation med honom eller henne. Det gör samarbetet så mycket enklare och trevligare.