Momsregistreringsnummer

Vad är momsregistreringsnummer/ VAT-nummer?

Momsregistreringsnummer, moms nummer eller momsreg nummer som det också kallas, är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

 

Inhämta 3 prisförslag från redovisningskonsulter helt gratis

 

Hur är ett momsregistreringsnummer uppbyggt? 

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE och sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Nedan är exempel på hur momsregistreringsnummer är uppbyggt. 

Momsregistreringsnummer - enskild firma

Momsregistreringsnummer för enskild firma består av ägarens personnummer (det vill säga ÅÅMMDDXXXX). Även landskoden SE läggs till och 01 i slutet. Det är inte tillåtet med bindestreck, punkter eller mellanslag. 

Ett typiskt moms reg nr. för enskild firma kan se ut så här: SE750220XXXX01

Momsregistreringsnummer - aktiebolag

Momsregistreringsnummer för aktiebolags eller andra juridiska personer består av företagets organisationsnummer. Detta innebär att momsregistreringsnummer för aktiebolag är landskoden SE, följt av organisationsnumret och slutligen 01. Det är inte tillåtet med mellanslag, bindestreck eller punkter. 

 

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

 

När måste jag ansöka om momsregistreringsnummer i Sverige?

Ansök om momsregistrering senast 14 dagar innan du startar ditt företag. Du kan antingen skicka in din ansökan om momsregistrering elektroniskt via Verksamt eller fylla i en registreringsblankett och skicka in till Skatteverket. Du tilldelas ett momsregistreringsnummer och detta nummer står även på det registerutdrag som Skatteverket skickar till dig. 

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett organisationsnummer är inte samma sak som ett momsregistreringsnummer. Däremot baseras momsregistreringsnumret på organisationsnumret. Organisationsnumret är nämligen det nummer som står emellan landskoden (SE för svenska företag) och de två sista siffrorna 01.

Kontroll av momsregistreringsnummer

För både företagare och privatpersoner kan det vara tryggt att veta att det företag du handlar med har ett giltigt momsregistreringsnummer. På Europeiska kommissionens hemsida är det möjligt att kontrollera giltigheten för ett momsregistreringsnummer. Det gör du enkelt genom att fylla i de uppgifter du har här.

 

Inhämta 3 prisförslag från redovisningskonsulter helt gratis

 

Frågor och svar om momsreg nummer

Vad är momsregistreringsnummer? 

Momsregistreringsnummer är ett serienummer som fås vid registrering av ett företag inom EU. Momsregistreringsnummer består av 14 tecken i Sverige och är antingen organisationsnumret eller personnumret beroende på bolagsform. 

För enskilda firmor används i stort sett alltid firmaägarens personnummer. 

Var hittar jag momsregistreringsnummer?

Du kan se ditt moms reg numret på registerutdraget som skickas från Skatteverket. Momsregistreringsnumret är organisationsnumret eller personnummer (ÅÅMMDDXXXX) på ägaren av företaget. Lägg till landskoden SE i början och siffrorna 01 i slutet. 

På Bolagsverkets hemsida kan du söka efter svenska företag och på så vis få fram det org nummer du behöver för att räkna ut momsreg-numret. 

Vad är momsregistreringsnummer på engelska?

Momsregistreringsnummer är en översättning från engelskans VAT (Value Added Tax). VAT-nummer är alltså samma sak som momsregistreringsnummer. 

Var hittar jag landskoden för VAT nummer?

Systemet med momsregistreringsnummer, eller VAT-nummer, tillämpas i så gott som samtliga 38 OECD länder. USA använder sig dock inte av VAT-nummer. På Skatteverkets hemsida hittar du landskoder för EU:s medlemsländer samt hur VAT-numret är uppbyggt i de olika medlemsstaterna. 

Hur tar jag reda på momsregistreringsnummer i Norden?

I Danmark kallas momsregistreringsnummer CVR-nummer. Har du fått en faktura från Finland ska du istället leta efter det så kallade ALV-numret. Vill du ta reda på momsregistreringsnumret för ett norskt företag ska du leta efter MVA-numret. 

Måste min faktura innehålla momsregistreringsnummer?

Ja, enligt mervärdesskattelagen ska alla fullständiga fakturor du utfärdar för din enskilda firmas eller ditt företags räkning innehålla momsreg-nummer. Detta gäller även vid s.k. omvänd skattskyldighet. Mer information om vad en faktura måste innehålla kan du läsa om här

Måste jag uppge mitt momsregistreringsnummer på mitt företags hemsida?

Nej. Dina kunder har i regel tillgång till ditt VAT-nummer /moms regnummer från tidigare fakturor eller kvitton. Gäller det en ny affärspartner så 

För registrerade bolag är momsregistreringsnumret ingen hemlig uppgift då den vanligtvis består av organisationsnumret + landskod i början och 01 på slutet. När det kommer till enskilda firmor är saken lite annorlunda eftersom VAT-numret är identiskt med företagarens fullständiga personnummer. Av denna anledning råder vi dig att inte lägga ut ditt enskilda företags momsregistreringsnummer online. 

Kan jag behålla mitt momsregistreringsnummer vid ombildning av företag?

När du ska byta bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag så behöver du registrera ditt nya bolag för moms hos Skatteverket. Du kan med andra ord inte behålla ditt förra momsregistreringsnummer i ditt nya bolag (även om kunder, ägare, kärnverksamhet, osv. är de samma). 

Vad står den första siffran för i momsregistreringsnummer?

Genom att titta på den inledande siffran på ett momsreg. nummer kan du avgöra vilken typ av verksamhet eller bolagsform VAT-numret tillhör. Detta gäller dock inte enskilda firmor där momsnumret är baserat på ägarens personnummer. 

Inledande siffra i momsregistreringsnummer:

  • 2: Stat, kommun och region
  • 3: Utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige
  • 5: Aktiebolag
  • 7: Ekonomisk förening
  • 8: Ideell förening eller stiftelse
  • 9: Handels- eller kommanditbolag

När behöver jag känna till kundens VAT-nummer?

När det kommer till försäljning av varor och tjänster inom EU där köparen är skyldig att betala moms (omvänd skattskyldighet) behöver dennes VAT-nummer finnas med på din faktura. För att inte riskera att åka på moms på det du sålt måste du redovisa försäljningen i din momsdeklaration. 

Är du osäker på vad som gäller så rekommenderar vi att du anlitar en duktig redovisningskonsult till ditt företag

Kan jag få ett momsregistreringsnummer trots att jag saknar svenskt personnummer?

För att starta en enskild firma i Sverige som utländsk medborgare krävs ett samordningsnummer. Samordningsnummer är ett slags tillfälliga personnummer som utfärdas av Skatteverken. Du ansöker inte själv, utan det är den myndighet du har varit i kontakt med som ansöker åt dig. När du väl har fått ditt samordningsnummer kan du registrera dig för moms och F-skatt på Skatteverkets hemsida. 

Äger du fastigheter i Sverige kan du själv ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Relaterade ämnen

VAT nummer

Moms

Momsdeklaration

Organisationsnummer

Enskild firma

Faktura