Organisationsnummer

Vad är ett organisationsnummer?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Få 3 kostnadsfria offerter kostnadsfria offerter!

Hur får jag ett organisationsnummer?

De flesta företag registreras och får sina organisationsnummer av Bolagsverket, men även t.ex. Skatteverket och Lantmäteriet beviljar organisationsnummer. När företaget registrerats skickas organisationsnumret tillsammans med registreringsbeviset.

Hur får man reda på ett organisationsnummer?

Vill du veta vem som äger ett företag kan du slå upp det i Näringslivsregistret, här kan du söka gratis efter:

  • organisationsnummer och företagsnamn
  • information om försäkringsförmedlare
  • information om värdepappersinstitut
  • i Registret mot penningtvätt

Här kan du ladda ner Skatteverkets informationsfolder om organisationsnummer

Hur ser ett organisationsnummer ut?

Organisationsnumret består av tio siffror och är uppbyggt som ett personnummer. Det enklaste sättet att skilja på ett organisationsnummer och ett personnummer är på den tredje siffran som alltid är minst 2 i ett organisationsnummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de föregående nio. 

Den första siffran i organisationsnumret anger (ofta) vilken företagsform det rör sig om, men det går inte alltid att helt säkert säga vilken företagsform som finns bakom ett organisationsnummer.
Nedanstående gruppnummer kan förekomma:

1 – Dödsbon
2 – Stat, landsting och kommuner
5 – Aktiebolag
6 – Enkelt bolag
7 – Ekonomiska föreningar
8 – Ideella föreningar och stiftelser
9 – Handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag

Organisationsnummer utomlands

För att vi bl.a. ska kunna handla och betala skatt över gränserna har de flesta länder idag en motsvarigheter till organisationsnumret. I Danmark har företagen ”CVR-numre”, i Norge "Organisasjonsnummer" och i Schweiz "Unternehmens-Identifikationsnummer". I Tyskland används varken personnummer eller organisationsnummer utan där har det tyska skatteverket istället "Steuernummer" (Skattenummer) på alla personer och organisationer i landet. 

EU kräver att varje företag har ett momsregistreringsnummer som består av två bokstäver (landkoden) samt ett nummer som ofta är organisationsnumret.