Aktiebolag

Vad innebär ett Aktiebolag (AB)?

Ett Aktiebolag ägs av en eller flera delägare som kan vara både fysiska eller juridiska personer. Fördelen med ett Aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar och det är endast det insatta kapitalet som riskeras. I och med att Aktiebolaget blir en juridisk person då det registreras så kan det själv ingå i avtal, ha anställda och äga.

Fördelar och nackdelar med Aktiebolag

Det finns fördelar och nackdelar med att bedriva aktiebolag. Innan du väljer att byta företagsform till ett aktiebolag är det bra att vara medveten om dessa för att vara säker på att du gör rätt val. Vi listat några av dem.

Fördelar med att bedriva ett aktiebolag

 1. Med ett aktiebolag har du lättare att skilja på din privatekonomi och företagets tillgångar. Det är också förbjudet att låna pengar från ett aktiebolag vilket gör att pengarna automatiskt hålls isär, samtidigt som risken att låna för mycket minskar.
 2. Aktiebolag ger ett seriöst intryck. När du handlar med banken, talar med kunder eller andra intressenter tycker många att det är en fördel att ha aktiebolag som bolagsform eftersom det ger ett positivt helhetsintryck.
 3. Med ett aktiebolag minskar flera utgifter för anställda. Bland annat slipper du stå personligt ansvarig för dina anställda vid sjukdom och du får tillgång till skattefria förmåner för saker som friskvård och julgåvor.
 4. Försäljning av verksamhet eller ägarskifte blir lättare. I jämförelse med en enskild firma eller ett handelsbolag så blir ägarbyte vid försäljning betydligt enklare med ett AB. Detsamma gäller om bolaget har flera delägare. Företagsformen är helt enkelt bättre anpassad för att kunna hantera fler ägare och ägarskifte i en verksamhet. Om man en dag skulle känna för att sälja sina ägarandelar blir processen smidigare för både köpare och säljare.

Nackdelarna med att bedriva ett aktiebolag

 1. Kravet på kapitalinsats går inte att komma undan när man bildar aktiebolag. Tidigare låg aktiekapitalinsatsen på 100 000 kronor men sänktes för några år sedan till 50 000. Detta gjorde att fler hade råd att starta aktiebolag. Trots att summan minskat innebär detta att om företaget skulle gå omkull och bolaget har skulder kommer denna summa gå förlorad.
 2. Ett aktiebolag har låneförbud vilket innebär vissa begränsningar för aktiebolaget. Skulle skulderna i din enskilda firma vara större än tillgångarna när du bildar ditt aktiebolag kommer detta göra att en fordran skapas på aktiebolaget. Eftersom en fordran beskattas som en tjänsteinkomst kommer detta bryta mot låneförbudet. Det kan du som ägare lösa genom att skjuta till mellanskillnaden med det belopp som saknas för att tillgångarna ska väga jämt.
 3. Revisorkrav gäller för de lite större aktiebolagen. Kravet på revisor uppstår om man uppfyller två eller fler av nedanstående punkter:
  1. 3 miljoner SEK i nettoomsättning
  2. 3 eller fler anställda
  3. 1,5 miljoner SEK i balansomslutning (summan av tillgångar, summan av det egna kapitalet och skulderna i företagets balansräkning)
 4. Att driva ett AB gör att man riskerar en väldigt låg ersättning från Försäkringskassan om man skulle bli sjuk. Om man driver en firma är det vanligt att man har en väldigt liten inkomst i början. Vid sjukdom betalar försäkringskassan därför ut ett schablonavtal, baserat på det motsvarande yrke man har för att man inte ska stå helt utan ersättning. Är du ägare av ett aktiebolag räknas du istället som anställd och denna förmån gäller inte. Den sjukpenningsgrundade lönen beräknas endast på den lön du haft vilket kan bli väldigt lite om företaget haft ett dåligt år.

Krav och bestämmelser

Ett Aktiebolag behöver ha en styrelse och även i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses vid en bolagsstämma. Det finns också krav på att en auktoriserad eller godkänd revisor tar hand om företagets revision. Vid årsbokslut måste även en årsredovisning skickas in till Bolagsverket innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse.

Att bilda ett Aktiebolag

För att bilda ett privat AB behövs ett startkapital på minst 50 000 kr och för publika krävs ett på minst 500 000 kr. Kapitalinsatsen kan senare användas för att köpa tillgångar i företaget. Man kan ha en eller flera ägare och dessa kan vara både fysiska och juridiska. Om du redan är säker på att du vill starta ett AB kan du enkelt registrera detta på siten Verksamt.se som är en e-tjänst som drivs av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Komma igång med Aktiebolag

När det är dags att komma igång med ombildningen finns det två sätt att gå till väga på. Först och främst kan du ansöka om aktiebolagsbildning hos Bolagsverket. Det går att göra på egen hand, men är du osäker på hur man gör kan du be en revisor om hjälp. Ett annat tillvägagångssätt är att köpa ett så kallat lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigbildat aktiebolag som skapats i syftet av att säljas och som inte tidigare bedrivit någon verksamhet. Den som köper ett lagerbolag får därmed ett färdigt AB med organisationsnummer som är registrerat hos Bolagsverket.

Om du funderar på att byta företagsform från enskild firma till aktiebolag bör du överväga ovanstående punkter men också söka mer information på egen hand. Vid frågor och utförande av omvandlingen kan du få hjälp av en revisor. Ta reda på vad det skulle kosta genom att samla in offerter från 3 olika revisorer med Ageras tjänst. Det kan vara ett första steg på vägen. Lycka till!

Vad kostar det att starta ett aktiebolag?

Du behöver 25 000 kr i startkapital för att starta ett aktiebolag. Detta startkapital är dock ingen kostnad, utan kan användas i bolaget. Uttöver det behöver du betala en registeringsavgift på 1900 kr när du registrerar ditt aktiebolag.