Aktiebolag

Ett Aktiebolag ägs av en eller flera delägare som kan vara både fysiska eller juridiska personer. Fördelen med ett Aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar och det är endast det insatta kapitalet som riskeras. I och med att Aktiebolaget blir en juridisk person då det registreras så kan det själv ingå i avtal, ha anställda och äga.

Krav och bestämmelser

Ett Aktiebolag behöver ha en styrelse och även i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses vid en bolagsstämma. Det finns också krav på att en auktoriserad eller godkänd revisor tar hand om företagets revision. Vid årsbokslut måste även en årsredovisning skickas in till Bolagsverket innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse.

Att bilda ett Aktiebolag

För att bilda ett privat AB behövs ett startkapital på minst 50 000 kr och för publika krävs ett på minst 500 000 kr. Kapitalinsatsen kan senare användas för att köpa tillgångar i företaget. Man kan ha en eller flera ägare och dessa kan vara både fysiska och juridiska. Om du redan är säker på att du vill starta ett AB kan du enkelt registrera detta på siten Verksamt.se som är en e-tjänst som drivs av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Läs även vår guide: Ombilda din Enskilda Firma till Aktiebolag - Ageras Guide