Juridisk person

Vad är en juridisk person?

En juridisk person är en verksamhet, organisation eller företag som har rättigheter samt skyldigheter. I praktiken innebär det att de bland annat kan ingå avtal, ha skulder och anställda men också att de kan bli stämda.

Få 3 offerter från revisorer

Exempel på juridiska personer i Sverige

 • Kommuner och landsting

 • Föreningar och stiftelser

 • Handelsbolag

 • Aktiebolag

 • Kommanditbolag

 • Svenska staten 

Juridisk person ger inte ägarna fullt skydd

Det finns flera fördelar med att välja företagsform som är en juridisk person eftersom det då är företaget som bär ansvaret för företagets åtaganden och inte en specifik person. 

Det är dock inte ett garanterat skydd. Om den juridiska personen befinner sig i en rättslig situation till exempel har en stor skuld kan domstolen ta beslut att det är ägarna av företaget som har ansvarsskyldighet att betala skulden är om den tillhör företaget. Detta kallas även för ansvarsgenombrott. 

Sammanfattningsvis har juridiska personer följande skyldigheter och privilegier:

 • Kan förvärva rättigheter

 • Har skyldigheter

 • Kan ingå avtal

 • Äga tillgångar

 • Ha skulder

Få 3 offerter från revisorer

Skillnaden mellan en juridisk person och en fysisk person

En juridisk person organiserad och registrerad entitet medan en fysisk person är precis som det låter, en person. En fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening. Den stora skillnaden är egentligen hur du som ägare är ansvarig för företaget.

Exempel på skillnad mellan juridisk person och fysisk person:

Jonas driver aktiebolaget Jonas Service AB, där han står som ensam aktieägare i bolaget. I detta fall hänvisar man till Jonas Service AB som den juridiska personen, och alltså inte den fysiska personen Jonas.

Få 3 offerter från revisorer