Skatt

Man skulle kunna säga att skatt betalas av alla i ett land och används till sådant som alla i samhället gemensamt använder sig av. Alla betalar skatt eftersom både varor och tjänster är beskattade. Varje gång du köper någonting går lite av pengarna till skatt, likaså när du till exempel får lön eller pension. Skatten går bland annat till utbildning, sjukvård, äldreomsorg, bibliotek, nybyggnation och underhåll av infrastruktur samt till rättsväsende och brandkår. Eftersom vi har en hög levnadsstandard i Sverige krävs det också att medborgarna bidrar med en relativt hög skattesats.

Skatt ska bidra till att jämna ut ekonomiska skillnader mellan medborgare i ett samhälle och samtidigt styra deras ekonomiska beteende. Därför varierar skatteprocenten beroende på inkomst- och förmögenhetsnivå. Tjänar du mycket ska du ge mer än om du tjänar mindre och behöver stöd för att kunna konsumera mer. Ett annat sätt att påverka medborgarnas ekonomiska beteende är att höja skatten på varor som anses skadliga för att minska konsumtionen.

Inkomstskatt

Det finns många olika typer av skatt, mervärdesskatt (moms), trängselskatt, fordonskatt, alkoholskatt osv. Den typ av skatt som de flesta är mest medvetna om är inkomstskatten, det vill säga den skatten som dras av från din lön, men det ska också skattas på pension och sjukdagpenning. Din inkomstskatt går både till kommun, landsting och stat och eftersom lokalpolitikerna bestämmer hur hög kommunalskatten ska vara kan din inkomstskatt därför variera beroende på var i landet du bor.

Innan din lön betalas ut drar din arbetsgivare av skatt och skickar in till Skatteverket. Din skattesats står på lönespecifikationen och ska varje år redovisas till Skatteverket.

Skattetabeller och procent

Skatteprocent eller procentsatsen varierar vanligtvis (2015) mellan 13 % - 42 % beroende på hur mycket du tjänar under året. Många använder sig av en skattetabell för att försäkra sig om att de varken betalar för hög eller för låg skatt. Genom att basera skatten på en skattetabell försöker man undvika både att betala restskatt och att få tillbaka pengar på skatten.

Du hittar skattetabellerna på Skatteverkets hemsida och här kan du också räkna ut din skatt.

Företagsskatt 

Företag och privatpersoner beskattas på olika sätt och beror på bolagsform. Ekonomiska föreningar skattar för vinsten som delas ut mellan medlemmarna. Det är inte meningen att ekonomiska föreningar ska gå med vinst. Driver du enskild firma är företagets ekonomi och din privata ekonomi samma sak och som ägare beskattas för företagets vinst. I Handelsbolag och Kommanditbolag beskattas delägarna för sina delar av vinsten men själva bolaget beskattas inte. I Aktiebolag beskattas den årliga vinsten med en så kallad bolagsskatt på 22 % (2015). Ägaren betalar skatt både för eventuell utbetalning av lön och vinstutbetalning till aktieägarna.

Läs mer om skatt för olika företagsformer på Skatteverkets hemsida