SA-skatt

Vad är SA-skatt?

SA-skatt, eller särskild A-skatt, utfärdas generellt sett för de personer är skatteskyldiga men som av någon anledning inte debiterats för preliminärskatt eller då skatteavdragen inte täcker den slutgiltiga skatten. För att ansöka om sådan så skickar man helt enkelt en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. De tar sedan ställning till huruvida SA-skatt är en lämplig lösning.

Är du på gång att starta eget? Hitta rådgivare vid bolagsbildning

Dessa har SA-skatt

Vanligtvis så handlar det om personer som är delägare i handelsbolag eller kommanditbolag, som av någon anledning inte kan godkännas för F-skatt, som betalar fastighetsskatt eller kapitalskatt utan att täckas av tillämpliga skatteavdrag eller har en utländsk arbetsgivare man själv är ansvariga för att betala skatt och sociala avgifter. Även om det kan kännas som en något otymplig lösning så är det i vissa fall helt enkelt ett måste.

Trots att SA-skatt är ett etablerat begrepp så är det en relativt sett ovanlig företeelse. Uppskattningsvis så är det endast ett fåtal personer som passar den särskilda mall där särskild A-skatt är obligatorisk. För de personer som är anställda samtidigt som de har SA-skatt så ansvarar de själva för debiterad preliminärskatt medans arbetsgivaren gör skatteavdraget. Därför det viktigt att komma ihåg att man själv ansvarar för att preliminärskatten blir rätt. 

F-skatt och SA-skatt?

Personer som bedriver egen näringsverksamhet och har fått F-skatt utfärdad kan däremot inte samtidigt ha SA-skatt. Den förmodligen mest vanligt förekommande situationen då Skatteverket utfärdar särskild A-skatt är då delägare i handelsbolag eller kommanditbolag behöver redovisa ett överskott. Detta är ett sätt att säkerställa att vinsten beskattas.

Om man är registrerad för SA-skatt men vet att vinsten inte kommer att bli som förväntat är det alltid en bra idé att var a ute i god tid och informera Skatteverket. Då slipper man betala mer än nödvändigt. För de personer som har betalat för mycket så sker en eventuell återbetalning i samband med den slutgiltiga inkomstdeklarationen.

SA-skatt på engelska

Special Income Tax

Relaterade begrepp