Näringsverksamhet

Vad är näringsverksamhet? 

En verksamhet som drivs av en juridisk person såsom ett aktiebolag eller handelsbolag beskattas oftast alltid som näringsverksamhet. 

Få hjälp med näringsverksamhet

Näringsverksamhet villkor

Om en verksamhet bedrivs av en fysisk person måste nedanstående tre villkor uppfyllas för att det ska räknas som en näringsverksamhet: 

  • Vinstsyfte
  • Självständighet
  • Varaktighet

Om något av villkoren inte uppfylls är det istället en fråga om inkomst av tjänst av en hobby eller uppdragsinkomster. Skatteverket bedömer om verksamheten är näringsverksamhet och då prövas alla ovan villkor tillsammans.

Vinstsyfte

Verksamhetens syfte ska vara att den går med vinst. Det finns inget krav på vinst under det första året till exempel om det behöver göras investeringar i företaget. Det ska dock kunna bevisas att verksamheten ska kunna ge ett ekonomiskt överskott långsiktigt. Hobbyverksamhet ger ofta inte en vinst och en sådan typ av verksamhet redovisas som tjäntseinkomst. 

Få hjälp med näringsverksamhet

Självständighet

När bedömningen görs huruvida verksamheten bedrivs självständigt är det specifikt vad som avtalats mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren, hur stor omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren samt hur mycket eller lite uppdragstagaren är involverad i uppdragsgivarens verksamhet. 

Varaktighet

För att räknas som näringsverksamhet är det en fråga om yrkesmässig verksamhet, vilket innebär att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt. Räknar man bara med enstaka uppdrag är det inte en näringsverksamhet fastän uppdragen har ett vinstsyfte och är självständiga. Denna typ av tillfälliga inkomster är vanligtvis tjänsteinkomster.

Olika former av näringsverksamheter

Exempel på olika former av näringsverksamheter är enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag.

Få hjälp med näringsverksamhet