Näringsverksamhet

Definition av en näringsverksamhet

En näringsverksamhet är en ekonomisk verksamhet som drivs av en näringsidkare. Det finns tre stycken krav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses klassas som en näringsverksamhet, dessa är:

  • Självständighet
  • Vinstsyfte
  • Varaktighet

Med självständigt menas att man driver en egen verksamhet och att man till exempel inte är anställd av någon för att utföra arbetet. Med vinstsyfte menas att den ekonomiska verksamheten helt enkelt måste drivas med syfte att gå med vinst. Med varaktighet menas att verksamheten inte får vara tillfällig utan ha som syfte att pågå under en längre tid. Utför man alltså bara några enstaka uppdrag tillfälligt är det inte alltid att dessa räknas som näringsverksamhet trots att de utförs självständigt och med vinstsyfte. Inkomsterna från dessa enstaka uppdrag brukar då istället räknas som hobby- eller tjänsteinkomster. Läs mer om hobbyverksamhet och dess kriterier här – Hobbyverksamhet

Olika former av näringsverksamheter

Exempel på olika former av näringsverksamheter är enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag

Behöver du hjälp med beskattning eller redovisning i din näringsverksamhet kan du skicka iväg en förfrågan om offerter här - Ge mig offerter till en redovisningskonsult