Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är en ekonomisk verksamhet som inte uppfyller kraven för en näringsverksamhet. Du kan läsa mer om definitionen av en näringsverksamhet här – Näringsverksamhet. En hobbyverksamhet är istället en ekonomisk verksamhet som uppfyller följande punkter:

  • Något som man utövar på sin fritid
  • Något som inte är en persons huvudsakliga försörjning
  • Något som man gör utan vinstsyfte

Exempel på dessa aktiviteter kan vara hemslöjd, biodling, jakt, fiske, trädgårdsodling, djuruppfödning eller kulturell verksamhet. Även verksamhet som bedrivits i samband med skolundervisning så som Ung Företagsverksamhet räknas som en hobby och deklareras utifrån deklarationsreglerna för hobbyverksamheter som du kan läsa mer om längre ned på denna sida.

Inkomstberäkning och beskattning av hobbyverksamhet

Varför man särskiljer en hobby från näringsverksamhet är för att inkomsterna från dessa beskattas olika. Resultatet från ens hobbyverksamhet beräknas separat från andra typer av inkomster. Har du flera olika hobbyverksamheter så beräknas även dessa separat från varandra. Du får alltså inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra former av tjänsteinkomster eller inkomster från andra hobbyverksamheten som du bedriver. Vidare är det kontantprincipen som gäller för hobbyverksamheter, vilket innebär att det är årets kontakta inkomster och utgifter som räknas med i deklarationen.

Alla inkomster från hobbyverksamhet är skattepliktiga. Dock så finns det ett undantag för inkomst från försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som inte överstiger 12 500 kr under ett inkomstår. Detta gäller såvida aktiviteten klassas om hobby och inte är kopplad till någon form av näringsverksamhet eller anställning. Om man till exempel är anlitad av någon att plocka bär så gäller det inte.

Behöver du hjälp med beskattning eller redovisning av en hobbyverksamhet kan du skicka iväg en förfrågan om offerter här - Ge mig offerter till en redovisningskonsult