Kommanditbolag

Ett Kommanditbolag beskrivs ofta som ett typ av Handelsbolag där de så kallade kommanditdelägarna har ett ansvar som är begränsat till det som de satsat i bolaget. Det består av två eller fler kommanditdelägare samt en ägare med obegränsat ansvar som kallas komplementär. Bolagets komplementär är alltså personligt ansvarig för företagets avtal och skulder även alla tidigare skulder för den som går in som ny komplementär. Det är inget krav på startkapital för kommanditbolag som det till exempel kan vara för aktiebolag. Ett krav är dock att företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.

Starta ett kommanditbolag

Ett kommanditbolag kan registreras av en person över 18 år som inte är försatt i konkurs, har näringsförbud eller förvaltare. Uppstarten av ett kommanditbolag sker enligt följande steg:

  1. Bolagsmännen ingår i ett bolagsavtal om en framtida gemensam verksamhet vilket kan ske skriftligt eller muntligt. Detta avtal är inte offentligt och behöver alltså inte skickas in för registrering
  2. Bolaget anmäls på verksamt.se där även företagsnamnet registreras
  3. Eventuella komplimenterade uppgifter skickas in till Bolagsverket inför registrering.
  4. Slutligen registreras bolaget på Bolagsverket vilket brukar ta ca 2 veckor. I samband med registrering får bolaget sitt organisationsnummer och blir en juridisk person. Bolagsmännen registreras även i detta skede och en underrättelse skickas då till folkbokföringen.

Krav på revisor och årsredovisning

Årsredovisningen måste lämnas in av större kommanditbolag som har juridiska personer som ägare. En auktoriserad eller godkänd revisor krävs för de större kommanditbolag som endast har fysiska personer som ägare. Om kommanditbolaget har minst en juridisk person som delägare krävs dock auktoriserad eller godkänd revisor oavsett storlek på bolaget enligt grundlagen. Revisorn måste också anmälas till Bolagsverket. Det finns dock några undantag till dessa regler och det är om bolaget inte lever upp till minst två av följande punkter:

  • Bolaget har fler än 3 anställda
  • Bolaget har mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
  • Bolaget har mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning