Sociala avgifter

För varje anställd ska arbetsgivaren, förutom att betala bruttolön, också betala sociala avgifter som ska vara med till att bekosta det sociala skyddsnätet i samhället, även kallat socialförsäkringssystemet. Systemet omfattar rätten till social trygghet i form av exempelvis sjuk- och föräldraförsäkringen, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård.

Redovisning av löner? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Klicka här för kostnadsfria offerter

Lagstadgade sociala avgifter och egenavgifter

Skatteverket använder begreppet Socialavgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Socialavgifterna består av ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. 

Företagare och företagarorganisationer använder däremot begreppet för att beskriva totalsumman av lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring och avtalspension. Det vill säga summan av alla utgifter som följer med en anställning med kollektivavtal. 

Egenavgifter är sociala avgifter för egna företagare, det vill säga företagsägarens personliga sociala avgifter. Det innebär bland annat att företagare ska göra avdrag för egenavgifter på sina företagsinkomster.
I vissa fall betalar egna företagare istället en speciell löneskatt. Här kan du läsa mer om egenavgifter.

Avtalade sociala avgifter

Företag med anställda som är anslutna till kollektivavtal betalar ytterligare sociala avgifter i form av bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner. De avtalade sociala avgifterna går bland annat till försäkringar vid skada eller sjukdom och till avtals- eller tjänstepension.

Hur mycket är de sociala avgifterna på?

Avgifterna beräknas utifrån bruttolönen, inklusive skattepliktiga förmåner. Är ersättningen inklusive förmåner är mindre än 1000 kr per inkomstår, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är totalt 31,42 procent av den anställdes bruttolön 2015. Det var samma procentsats 2014. Från mitten av 1990-talet har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna legat på ungefär samma nivå, medan de avtalade sociala avgifterna har ökat.

Ändringar i socialavgifter för unga

1 maj 2015 ändrades reglerna för anställda födda 1989. Arbetsgivaravgiften är nu 31,42 % för dessa.
1 augusti 2015 sänktes arbetsgivaravgiften till 25,46 % för anställda som är födda 1990 eller senare.

Utomlands

Eftersom socialförsäkringssystemen är utformade på olika sätt i olika länder, exempelvis genom statligakooperativa eller privata lösningar, kan de sociala avgifterna skilja sig åt betydligt på olika platser.

Kuriosa  

Otto von Bismarck var Tysklands rikskansler 1871-1890 och han anses vara en pionjär inom statliga socialförsäkringar. Han menade att en grundläggande anledning till de tyska arbetarnas missnöje var att de saknade ekonomisk säkerhet. Därför införde han ett statligt socialförsäkringssystem som innehöll  sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, invaliditetsförsäkring och ålderspension.  

Här kan du läsa om den svenska socialförsäkringens historia.