Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift  

Arbetsgivaravgift är en avgift på 31,42 % av bruttolönen som arbetsgivaren betalar till staten. Avgiften ska inte förväxlas med inkomstskatt som betalas av arbetstagaren.  

Vad går arbetsgivaravgiften till?  

Arbetsgivaravgiften är en social avgift går till att finansiera delar av socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringssystemet utgörs av flera olika trygghetssystem som till exempel allmän pension och sjukvård.  

I Sverige är den standardiserade arbetsgivaravgiften på 31,42 %  fördelad enligt följande:  

Ålderspensionsavgift 

10,21 % 

Efterlevandepensionsavgift 

0,70 % 

Sjukförsäkringsavgift 

4,35 % 

Föräldraförsäkringsavgift 

2,60 % 

Arbetsskadeavgift 

0,20 % 

Arbetsmarknadsavgift 

2,64 % 

Allmän löneavgift 

10,72 % 

Totalt 

31,42 % 


Särskilda arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgiften är standardiserad över hela Sverige och procentsatsen påverkas inte av lönens storlek.  

Enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare betalar enbart ålderspensionsavgift på 10,21 % av bruttolönen. Regeln om den sänkta avgiften kommer gälla fram till 2021. Anställningen ska pågå minst tre månader och omfattar löner upp till 25 000 kr per månad. Stödet gäller i max 12 månader.  

Läs mer här: Växa-stöd 

För personer födda mellan 1938 och 1951 är arbetsgivaravgiften 16,36 %. Avgiften för medarbetare som är födda 1937 eller tidigare är 6,15 %.  

Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverkets hemsida 

Bokföring av arbetsgivaravgift 

Arbetsgivaravgiften redovisas som en kostnad på konto 7510 för standardavgiften 31,42 % och konto 7520 för ålderspensionsavgift och särskild löneskatt på 16,36 %. 

BAS Kontoplan 2017 hittar du vilka konton du ska använda i din bokföring.