Arbetsgivaravgift

Vad är arbetsgivaravgift?  

Arbetsgivaravgift är en avgift på 31,42 % av bruttolönen och det är arbetsgivaren som betalar denna avgift till staten. Avgiften ska inte förväxlas med inkomstskatt som betalas av arbetstagaren.  

Få hjälp med arbetsgivaravgiften

Vad ingår i arbetsgivaravgiften? 

Arbetsgivaravgiften består av avgifter som utgör en procentuell del av arbetsgivaravgiften, exempelvis sjukförsäkring och pension. Nedanstående är vad som generellt ingår i arbetsgivaravgiften:

Ålderspensionsavgift

3.55 %

Efterlevandepensionsavgift 

2,6 % 

Sjukförsäkringsavgift 

10,21 %

Föräldraförsäkringsavgift 

0,60 % 

Arbetsskadeavgift 

2,64 %

Arbetsmarknadsavgift 

0,20 %

Allmän löneavgift 

11,62 %

Totalt 

31,42 % 

Få hjälp med arbetsgivaravgiften

Sänkt arbetsgivaravgift för vissa

Arbetsgivaravgift för pensionärer

Sedan 1 januari 2023 ska endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas på avgiftspliktig ersättning. Detta gäller för personer som fyllt 66 år. Från och med 1 januari 2026 gäller detta för personer som har fyllt 67 år. För personer som är födda 1937 eller tidigare gäller inga arbetsgivaravgifter. 

Arbetsgivaravgift för ungdomar

Den 1 januari 2023 fram till 31 mars 2023 var arbetsgivaravgiften 19,73 % för alla personer mellan 19-23 år. Den lägre arbetsgivaravgiften gäller på inkomster upp till 25 000 kronor per kalendermånad och person. På inkomster över 25 000 gällde arbetsgivaravgiften på 31,42 %. Från och med den 1 april 2023 ska personer födda 2000-2004 betala full arbetsgivaravgift på 31,42 %.

Bokföring av arbetsgivaravgift 

Arbetsgivaravgifter redovisas som en kostnad på konto 7510 för standardavgiften 31,42 % och konto 7520 för ålderspensionsavgift och särskild löneskatt på 16,36 %. 
I BAS Kontoplan 2017 hittar du vilka konton du ska använda i din bokföring.

Hjälp med arbetsgivaravgiften

Behöver du hjälp med arbetsgivaravgiften? Eller rådgivning gällande den? Med Ageras kan du matchas ihop med experter som kan hjälpa dig med alla frågor och funderingar som rör arbetsgivaravgiften eller andra skattefrågor. 

Få hjälp med arbetsgivaravgiften