Affärshändelse

Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse är den händelse som ligger till grund för en verifikation i ett företags bokföring. Med andra ord är det en ekonomisk transaktion som har effekt på företagets ekonomi. Det kan till exempel handla om ett inköp som på det sättet ökat kostnader och varulager. Det kan också handla om en inbetalning till företaget som när någon kund köper en vara eller om en kund betalar en faktura.

Vad räknas inte som en affärshändelse?

Eftersom en affärshändelse endast är sådant som omgående påverkar företagets ekonomi eller sammansättning så är till exempel inte en beställning eller order en affärshändelse. Betalningen av beställningen eller ordern är dock en affärshändelse som bokförs eftersom betalningen direkt påverkar företagets ekonomi.

När måste en affärshändelse bokföras?

Alla företagets affärshändelser måste enligt lag bokföras. Varje affärshändelse måste därför ha någon form av underlag som går att dokumentera i bokföringen. Det är detta underlag som kallas för en verifikation.  En verifikation kan till exempel vara en faktura, ett kvitto, kontoutdrag eller någon annan form av dokument som bevisar att affärshändelsen ägt rum.

Behöver du hjälp med bokföring? Motta 3 offerter till redovisningskonsulter helt kostnadsfritt via knappen nedan

Motta 3 offerte

Affärshändelser utan bokföring

Affärshändelser inträffar även för bokföringsskyldiga ideella föreningar även fast de inte bedriver näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om betalning av lokalhyra eller inbetalning av medlemsavgifter.

Affärshändelse enligt bokföringslagen

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § definierar en affärshändelse såhär:

”Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat”.

Vilka affärshändelser finns det?

Affärshändelser är som sagt alla händelser som ligger till grund för en verifikation i ett företags bokföring. Det kan alltså vara allt från en förändring i företagets skulder till en försäljning av en vara eller tjänst.