Verifikation

Vad är en verifikation?

Bokföring innebär kort och gott registrering av affärshändelser. För dessa affärshändelser ska det sedan finnas underlag, vilket är verifikationer. En verifikation kan till exempel vara en faktura, ett kvitto, kontoutdrag eller någon annan form av dokument som bevisar att affärshändelsen ägt rum. När man gör en justering i bokföringen som till exempel en rättelse av en specifik post framkallar även detta en verifikation. I övrigt måste verifikationer enligt lag sparas i minst 7 år. Vill du läsa mer om hur det fungerar med digitala kvitton och fakturor kan du läsa vår artikel här: Digitala kvitton och fakturor - hur fungerar det egentligen?

Redovisning av verifikationer i ditt företag? Ageras hittar en redovisningskonsult som passar dina behov

Klicka här för kostnadsfria offerter

Vad ska en verifikation innehålla?

Enligt reglerna ska en verifikation utformas på ett varaktigt sätt. Detta är för att man enkelt ska kunna hantera verifikationen över tid. Det som en verifikation måste innehålla är följande:

  • Datum för när verifikationen skapades
  • Datum för när den tillhörande affärshändelsen inträffade
  • En kort beskrivning av affärshändelsen
  • Hela affärshändelsens belopp samt specificering av momsbelopp
  • Vilka parter som ingår i affärshändelsen
  • Hänvisning till eventuella tillhörande underlag för affärshändelsen som förvaras separat
  • Någon form av verifikationsnummer eller identifikationstecken som gör det möjligt att sammankoppla verifikationen med den bokförda affärshändelsen.

Bokföringsorder

En bokföringsorder kan skapas om det saknas en verifikation som underlag för en affärshändelse. Då skapar man helt enkelt själv ett underlag eller verifikation enligt reglerna för vad som måste ingå ovan.