En stor skillnad mellan aktiebolag, enskild firma och handelsbolag är hur du som ägare tar ut lön. Vi har tidigare tittat på hur det går till med lön eller utdelning i aktiebolag. Nu byter vi fokus och den här artikeln riktar sig till dig som vill få koll på hur du hanterar lönen genom egna uttag i enskild firma.

Hitta professionell bokföringshjälp

Förutsättningar lön enskild firma

Som ägare av en enskild firma kan du aldrig vara både ägare och anställd. Det innebär att det egentligen inte finns någon klassisk lön att tala om för enskilda näringsidkare. Din privatekonomi och företagets ekonomi är mer eller mindre ett. När du behöver pengar privat betalar du alltså inte ut lön som till en vanlig anställd, du gör ett eget uttag.

Eget uttag enskild firma

Ett eget uttag är vad namnet skvallrar om. Du plockar ut faktiska tillgångar som pengar och varor ur företaget eller använder företagets medel för att betala dina privata utgifter. Källan för det egna uttaget är företagets eget kapital. Det kommer i sin tur från insättningar och tidigare års resultat. Alltså, vinsten och investeringar i den enskilda firman utför poolen av kapital som blir din lön.

Läs mer: Så mycket skiljer sig priserna på redovisning

Skatt eget uttag

Du betalar ingen skatt på det egna uttaget. Inkomstskatten din enskilda firma baseras på verksamhetens resultat och inte hur mycket pengar du plockar ut. Resultatet i din enskilda firma är som bekant intäkterna minus kostnaderna. Du ska betala vinstskatt och egenavgifter på verksamhetens resultat och det är helt oberoende av hur mycket egna uttag du gör.

Här uppstår ett litet problem som du måste hålla koll på. Du betalar som sagt skatt på årets resultat och den exakta summan för årets skatt vet du först vid årsbokslutet. Risken är att du gör för stora uttag och inte har kvar tillräckligt med likvida medel för att betala in eventuell restskatt.

Hur kan du då planera dina egna uttag för att undvika problem? Du behöver med största sannolikhet pengar under året och inte bara som en klumpsumma när du vet årets resultat. En vanlig tumregel är att 50% av resultatet försvinner i skatter, vilket innebär att du kan ta ut ungefär hälften av vinsten varje månad. Vill du vara på den säkra sidan är det bäst att göra en ordentlig kalkyl för din vinst och skatt.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vinsten inte alltid speglar kassaflödet i den enskilda firman. Till exempel redovisas en investering i en större maskin som en avskrivning som är en kostnad över flera år trots att du betalar för investeringen direkt. Det innebär att inköpet påverkar din likviditet mer än ditt resultat. Risken är alltså att kan sakna cash för att betala eventuella skatter, trots att resultatet är positivt och du bara gjort egna uttag inom ramen för årets resultat och skatt.

Redovisa eget uttag

Det egna uttaget är inte ett avdrag (kostnad) som påverkar det skattepliktiga resultatet i din enskilda firma. Men det betyder inte att du slipper redovisa det i den löpande bokföringen och när du gör ett eget uttag ska du redovisa det i räkenskaperna.

Du redovisar ett eget uttag genom att kreditera (minska) ett tillgångskonto och debitera (minska) ett konto för eget kapital. Nu ser vi att det egna uttaget inte påverkar resultatet eftersom det endast är konton i balansräkningen som berörs.

Exempel redovisning eget uttag:

Avslutningsvis

Reglerna för skatt och redovisning i enskild firma är något krångliga eftersom din privatekonomi är sammanflätad med bolagets ekonomi. För att underlätta är det bra att anlita en redovisningskonsult som hjälper till att sätta strukturer och se över så allt gå rätt till. Ageras erbjuder kostnadsfri hjälp med att hitta rätt redovisningskonsult för dina individuella behov.

Innehåll

Få 3 offerter