När ska man gå från aktiebolag till enskilda firma?

Ett av de första besluten du måste ta när du startar eget är vilken bolagsform du ska bedriva verksamheten i. De tillgängliga företagsformerna är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Den här artikeln vänder sig till dig som startar företaget själv, alltså där du kommer vara ensam ägare. För dig är frågan om du ska välja aktiebolag eller enskild firma, eftersom handelsbolag kräver mer än en ägare. 

Jag kan redan nu säga att många antagligen kommer säga att aktiebolag alltid är vägen att gå. Jag minns till exempel hur en lärare i affärsjuridik påpekade att det inte finns några anledningar att starta enskild firma, eftersom aktiebolag alltid erbjuder bättre juridiskt skydd. Visst hade han rätt i fråga om skyddet, med det är lite mer som går in i valet än så. Därför har vi på Ageras sammanställt 5 frågor som hjälper dig navigera valet mellan aktiebolag och enskild firma.

Få erbjudande från företagsrådgivare

Statistik aktiebolag eller enskild firma

Innan vi går in på de fem frågorna kan det vara intressant att titta på lite relevant statistik. Enligt Tillväxtanalys rapport från juni 2019 var 52% av nystartade företag enskild firma, 44% aktiebolag och 4% handelsbolag. Alltså, en ganska jämn fördelning mellan aktiebolag och enskild firma.

Men rapporten visade på en viss skillnad inom en del branscher. I de här branscherna var enskild firma mycket vanligare än aktiebolag (mer än 70% var enskild firma):

  • Jordbruk, skogsbruk och fiske
  • Annan specialiserad konsultverksamhet och veterinärtjänster
  • Utbildning
  • Kultur, nöje och fritid
  • Andra serviceföretag och personliga tjänster

Den enda branschen där aktiebolag dominerade på samma sätt var:

  • Finans, försäkring och fastighetsverksamhet

Vad visar statistiken? Att enskild firma är vanligast i branscher där en person kan sälja sina personliga tjänster utan att göra större investeringar. Aktiebolag är överlägset i en bransch som kräver stora insatser i form av kapital. Det leder oss in på den första frågan i valet mellan aktiebolag och enskild firma. 

Nackdelar med enskild firma

Ett stort plus med aktiebolaget är att du drar en tydlig gräns mellan din privatekonomi och företagets ekonomi. Det beror på att aktiebolaget är en juridisk person som kan ingå avtal och skuldsätta sig. Om aktiebolaget inte kan betala sina fordringar blir det i värsta fall i konkurs. Du som ägare förlorar pengarna du investerat i bolaget, men där slutar eländet, du blir inte personligt betalningsskyldig.

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för företagets ekonomiska förpliktelser. Det kan innebära långtgående negativa ekonomiska konsekvenser om affärerna inte går som tänkt. Alltså, om din verksamhet kräver stora investeringar, lån eller omfattande ordrar är det bäst att bedriva den i aktiebolag.

Är du redo att satsa och investera?

Kanske provar du på egenföretagande i mindre utsträckning. Om du inte vet hur din verksamhet kommer utvecklas kan en enskild firma vara att föredra. Det beror på att den enskilda firman är enklare att starta och inte kräver något startkapital. För att starta aktiebolag krävs däremot ett aktiekapital på minst 25 000 kr från ägarna.

Märker du att bolaget utvecklas i en riktning som innebär större ekonomisk risk kan du ombilda den enskilda firman till ett aktiebolag.

Guide: Ombilda Enskilda Firma till Aktiebolag

Hur mycket lön planerar du att ta ut?

I en enskild firma är din lön samma som företagets resultat. För ett aktiebolag kan du välja att ta en del lön och en del utdelning. Eftersom utdelningen beskattas annorlunda än lönen kan du skatteplanera din lön mer dynamiskt i ett aktiebolag. 

Det är inte alltid fördelaktigt att ta ut lönen från ett aktiebolag och det krävs att resultatet i företaget överstiger den så kallade brytpunkten, som för 2020 är 509 300  kr. Över det beloppet betalar man statlig inkomstskatt på lönen, vilket gör det fördelaktigt att ta ut en del som utdelning.

Verkar du i en bransch där aktiebolag är normen?

En del hävdar att en faktura med ett företagsnamn som avslutas med AB ger ett seriösare intryck än en faktura från en enskild firma. Om det stämmer beror antagligen på vilken bransch du är verksam inom. Ha det i åtanke och se över branschstandards.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Aktiebolagslagen är mer komplicerad än reglerna för enskild firma. Det betyder att du som ägare av ett aktiebolag måste vara beredd att lägga mer energi på administration. Exempelvis måste aktiebolaget hålla bolagsstämma en gång om året, trots att du är ensam ägare.

Avslutningsvis

En del fördelar och nackdelar är svåra att ta i beaktande på förhand. Till exempel är bestämmelserna kring en enskild firma mer fördelaktiga vid sjukskrivning. Men betydelsen av det är omöjlig att avgöra innan du startar bolaget. Frågorna jag tagit upp ovan kan du besvara redan innan du startar. Förhoppningsvis är du ett steg närmare att starta eget företag. Lycka till!

Experthjälp när du ska starta bolag

Innehåll

Få 3 offerter