Räkenskapsår

Räkenskapsår för företag

Ett räkenskapsår ska i regel omfatta 12 månader. Det finns undantag för nystartade företag och företag där räkenskapsåret läggs om. Det kan till exempel handla om ett företag som startas i februari och därmed har sitt första räkenskapsår från februari till 31 december. 

Vad är ett räkenskapsår?

Kort och gott är ett räkenskapsår den perioden som företaget ska upprätta sin årsredovisning för. Det vanligaste är att företag använder sig av det vanliga kalenderåret (1 jan - 31 dec). För följande företag måste räkenskapsåret överensstämma med kalenderåret: 

Få hjälp med räkenskapsår och bokföring

Vad ska jag välja för räkenskapsår? 

Det vanligaste är som sagt att använda sig av kalenderåret som räkenskapsår. Ett företag kan också välja att ha ett brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår kan till exempel vara mellan 1 april och 31 mars. Om verksamheten inte har några specifika säsonger är kalenderåret att föredra. Däremot kan det vara värt att fundera på att ha ett brutet räkenskapsår om företaget har högsäsong under vintern. Ett exempel på ett företag som har brutet räkenskapsår är Skistar, vars högsäsong är mellan november och mars. För att företaget lättare ska kunna jämföra olika säsonger har de alltså valt ett brutet räkenskapsår.

Undantag för räkenskapsår på 12 månader

Ett företags första räkenskapsår startar den dagen då Bolagsverket registrerar företaget. För att få räkna in kostnader och vinst i sitt bolag gäller det alltså att själva verksamheten startar efter det att registreringen gjorts. Vid registrering får företaget välja vilken räkenskapsperiod det framöver vill följa, men i och med att det första räkenskapsåret startar på dagen vid registrering kommer inte detta att stämma under det första året. Därför finns en regel som säger att det första räkenskapsåret får vara upp till 18 månader. Ett företag kan också undantas från ett räkenskapsår på 12 månader om det önskar att lägga om det och får ett godkänt beslut från Skatteverket.