Räkenskapsår

Ett räkenskapsår omfattas av 12 månader och behöver inte följa kalenderåret. Vissa företagsformer måste enligt regler dock ha ett räkenskapsårs som följer kalenderåret, däribland enskilda näringsidkare, handelsbolag med en fysisk person som ska beskattas för hela eller delar av företagets inkomst samt samfällighetsförvaltande juridiska personer.

Brutet räkenskapsår

Det räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutet räkenskapsår och ett sådant måste börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta 12 hela månader, för att avslutas den sista dagen i en kalendermånad. Brutet räkenskapsår godkänns utan Skatteverkets tillstånd för nybildade aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag med juridisk person som delägare.

När börjar räkenskapsåret?

Ett företags första räkenskapsår startar den dagen då Bolagsverket registrerar företaget. För att få räkna in kostnader och vinst i sitt bolag gäller det alltså att själva verksamheten startar efter det att registreringen gjorts. Vid registrering får företaget välja vilken räkenskapsperiod man framöver vill följa, men i och med att det första räkenskapsåret startar på dagen vid registrering kommer inte detta att stämma under det första året. Därför finns en regel som säger att det första räkenskapsåret får vara upp till 18 månader.