Många utgår ifrån att du endast anlitar en redovisningskonsult för att få hjälp med din bokföring. Självklart kan man tänka sig att det är det främsta syftet, men det finns även många andra fördelar som följer med att samarbeta med en konsult. 

Innan vi går igenom dessa fördelar är det viktigt att förstå skillnaden på en redovisningskonsult och en revisor. 

Vad är skillnaden på en redovisningskonsult och revisor?

Det är vanligt att blanda ihop dessa begrepp, och konstigt nog är det termen revisor som de flesta är bekanta med - fast det är det ovanligaste att anlita från en företagares synpunkt. Kort sagt tycks det finnas en stor förvirring kring dessa termer.
Därför utreder här det mest väsentliga du behöver veta.

En redovisningskonsult är personen som utför redovisningstjänsterna åt ditt företag. Vanligtvis handlar det om löpande bokföring, momsredovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer men kan även vara andra ekonomirelaterade ärenden. 

Kort sagt kan man alltså säga att det är denna personen som gör själva redovisningen, vilket innefattar att löpande bokföra alla verifikationer (händelser) i företaget och upprätta de viktigaste årsrapporterna. 

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter här!

En revisor däremot, har den primära uppgiften att granska och verifiera ett företags eller en organisations redovisning, det vill säga att kontrollera redovisningskonsultens jobb. Detta kallas för att man gör en revision, vilket kort sagt kan förklaras som att man gör en kvalitetssäkring. 

Kravet på att ha en revisor varierar med bolagets storlek samt med den juridiska form under vilken verksamheten bedrivs. Endast bolag som uppfyller två av tre följande kriterier behöver enligt lag anlita en auktoriserad eller godkänd revisor: 

  • Nettoomsättning över 3 miljoner
  • 1.5 miljoner kronor i balansomslutningen
  • 3 eller fler anställda

Även ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar, har krav på revisor.

Vem som helst kan utnämna sig för att vara revisor. För att vara en auktoriserad revisor däremot krävs en avlagd ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng), 3 års kvalificerad praktik samt en revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN). 

Således anses det vara mycket förtroendeingivande att ha en auktoriserad revisor inskriven i bolaget, vilket också kan anses skapa goda förutsättningar för affärer andra intressenter. 

Klicka här för att få 3 gratis offerter från revisorer!

6 främsta orsakerna att anställa en redovisningskonsult

Hur som helst behöver långt ifrån alla företagare en revisor. Däremot är det användbart för dem allra flesta att anlita en redovisningskonsult. Nedan listar vi de 5 viktigaste sätten som en redovisningskonsult kan hjälpa ditt företag att växa på.  

1. Ekonomisk stabilitet - minska risker och öka din tillväxt

Vitsen med bokföring är att du och andra intressenter ska kunna följa och utvärdera företagets ekonomiska ställning över tid. Därför är det viktigt att siffrorna läses av och tolkas på rätt sätt. Det kan handla om att tolka och jämföra nyckeltal, till att i praktiken även identifiera mindre lönsamma varor eller tjänster som kan uteslutas.

En redovisningskonsult kan också hjälpa dig förutse eventuella risker som kan komma att orsaka kostsamma problem i ett senare skede. Således hjälper en redovisningskonsult dig att minska kostnaderna samtidigt som man kan identifiera och fokusera på de mer lönsamma bitarna vilket resulterar i en ökad och mer stabil tillväxt. 

2. Bredare nätverk

Genom att anlita en redovisningskonsult öppnas dörrarna till ett brett och näringsrikt nätverk inom företagsvärlden. Många redovisningskonsulter har flera år på nacken i branschen och kan hjälpa dig nå ut till rätt kontakter som kan ta ditt företag till nya höjder. 

3. Legal säkerhet 

Med företagande följer även flera skyldigheter. Exempelvis finns många lagar och regler som måste efterföljas. Att bryta mot dem kan innebära påföljder som dryga böter eller fängelse. En redovisningskonsult besitter kunskap som berör de juridiska bitarna av företagande, vilket hjälper dig att säkerställa att allt blir regelrätt och sköts i enlighet med de föreskrifter som finns. 

4. Mer tid att fokusera på din verksamhet 

Med bokföring kommer även system som måste fungera, program du måste lära dig och många datum att hålla koll på. Förenkla hela processen med en redovisningskonsult som sköter bokföringen och håller koll på viktiga datum som exempelvis när deklarationen ska in. Samtidigt kan du istället fokusera på att utveckla din verksamhet och göra det du tycker är kul istället.

5. Skatteoptimera

När det kommer till företagande finns det flera olika former av beskattningar som är viktiga att ha koll på. Exempel på det är vinstbeskattning, bolagsbeskattning eller preliminär beskattning. En redovisningskonsult hjälper dig att momsredovisa och kan även sköta din skatteplanering. Du kan få hjälp med att exempelvis beräkna rätt mängd lön för att du ska kunna skatteoptimera eller garantera att du inte betalar onödiga skattepengar.

6. Branschbaserad spetskompetens 

Vissa branscher kräver särskilda former av bokföring där spetskompetens inom just din bransch kan vara nödvändig. Inom flera olika branscher som exempelvis jordbruk, vård & omsorg eller fastighetsbranschen är det betydande att sitta på en branschspecifik kunskap. 

En redovisningskonsult med spetskompetens inom just din bransch hjälper dig att hålla reda på det som krävs för deklarationerna, skattereglerna, lönehanteringen och de specifika skattetilläggen. På så sätt är du garanterad att allt görs rätt legalt, och du undviker att betala för mycket skatt. 
 

Ta hjälp för att komma i kontakt med en redovisningskonsult!

Kom i kontakt med en redovisningskonsult - klicka här! 

Vi hjälper dig att komma i kontakt med redovisningskonsulter specialiserade för just ditt företag. Skicka in en förfrågan till oss så blir du kontaktad och får 3 offerter från olika redovisningskonsulter inom 48h. 

Innehåll

Få 3 offerter