Enskild firma är den enskilt vanligaste bolagsformen i Sverige och utgör över 42 % av alla registrerade företag i landet 2021. Är du enskild näringsidkare är du enligt lag skyldig att bokföra dina intäkter och kostnader. Skatteverket har tydliga riktlinjer kring hur bokföringen ska skötas samt hur ofta du behöver redovisa. I den här guiden har vi samlat det viktigaste när det kommer till bokföring för enskilda företag. 

Detta ska en enskild firmas bokföring innehålla

Bokföring innebär att registrera alla affärshändelser som sker i din enskilda firma. Dessa ekonomiska affärshändelser kan till exempel vara in- och utbetalningar, inkomst, intäkter, kontoöverföringar, inköp och utgifter, med mera. Genom att sammanställa alla dessa händelser löpande får du en bättre överblick över ditt enskilda företags ekonomi.

För kunna bevisa att en affärshändelse har ägt rum krävs någon form av verifikation. Detta är ett finare ord för saker som fakturering, kvitton, kontoutdrag och annat som kan styrka att en transaktion eller dylikt faktiskt har skett. 

Tänk även på att du även ska bokföra din privata bil och dess omkostnader om denna är nödvändig för att bedriva verksamheten. Då har du rätt till att göra avdrag för driftskostnader och värdeminskning för resor som skett i samband med jobbet. 

Klicka här för att hitta en redovisningskonsult till ditt enskilda företag

Vad behöver jag göra bokföring för min enskilda firma?

Det främsta syftet med bokföring är att kunna presentera en rättvis bild av din firmas ekonomiska ställning, resultat och utveckling. Till att börja med ger bokföringen dig en bra översikt över din verksamhets ekonomi och resultat vilket gör att du kan fatta bättre beslut och upptäcka onödiga utgifter i tid. 

Redovisningen är också av stor betydelse för företagets intressenter. För att kunna bevilja dig lån, skjuta upp betalningen för en leverans eller liknande måste banker och leverantörer förvissa sig om att du faktiskt har möjlighet att betala det du är skyldig. Genom att kunna visa upp en välskött bokföring försäkrar du dina intressenter om att du går att lita på. Ett välskött företag har även en tendens att locka till sig investerare. 

Vidare utgör din enskilda firmas bokföring underlag för Skatteverket när de ska räkna ut preliminärbeskattning och godkänna avdrag. 

Osäker på vad du får göra avdrag för som enskild näringsidkare? Läs vår guide Så fungerar avdrag i enskild firma

Dessa bokföringsmetoder gäller för enskilda firmor

Som enskild näringsidkare är det viktigt att bokföringen sköts löpande. Att försöka minnas alla in- och utbetalningar som skedde för ett halvår sedan och sedan bokföra dem är i det närmaste omöjligt. Det är därför viktigt att du inför tydliga rutiner för hur bokföringen i din enskilda firma ska skötas. I dagslägen har du två bokföringsmetoder att välja mellan: 

Fakturametoden

Fakturametoden går ut på att du bokför utgående och inkommande fakturor direkt när de skapas eller tas emot. Därefter ska du även bokföra själva betalningen av fakturan då denna har gjorts. Samma faktura ska med andra ord bokföras vid två separata tillfällen. Det främsta skälet för detta är att kostnader och intäkter blir bokförda på den dag då intäkten eller kostnaden inföll, det vill säga fakturadatumet. Fördelen med fakturametoden är att den ger en mer rättvisande bild av din firmas verksamhet, jämfört med kontantmetoden.

Faktureringsmetoden ger dig en mer detaljerad överblick av dina affärshändelser och är obligatorisk för alla företag med en omsättning på över 3 mkr/år.

Kontantmetoden

Har din enskilda firma en årlig omsättning under 3 miljoner kronor kan du bokföra genom kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden). Då behöver du bara bokföra intäkter och utgifter i samband med att in- eller utbetalning skett (till exempel då en kund har betalat en faktura eller då ni betalat en leverantörsfaktura). 

Bokför du med kontantmetoden och har obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut ska du bokföra den obetalda fakturan på ankomstdatum eller fakturadatum. 

Byte av bokföringsmetod sker i samband med att ett nytt räkenskapsår infaller. 

Har du svårt att avgöra ifall du är i behov av bokföringshjälp? Läs vår guide: När har du behov av hjälp med bokföringen?

Årsbokslut för enskilt företag

Du som har enskild firma är skyldig att göra årsbokslut för din löpande bokföring. I ditt bokslut ska verksamhetsårets samlade intäkter och kostnader vara bokförda och redovisade. Det vill säga att alla kvitton, utlägg, fakturor till kund och från leverantörer och lönespec:ar behöver vara bokförda på rätt räkenskapsår. Därefter behöver du kontrollera att bokföringskonton stämmer överens med banksaldot. 

Årsbokslut eller förenklat årsbokslut?

Som enskild näringsidkare har du två olika sätt att göra bokslut på – vanligt årsbokslut eller förenklat bokslut. Mindre firmor med en omsättning under 3 mkr/år har möjlighet att upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Precis som namnet avslöjar så kräver ett förenklat bokslut mindre arbete att färdigställa. Då räknar du bara ihop balansräkning och resultat och skriver under. Ett förenklat bokslut ska inte skickas in till Skatteverket. 

Har din firma en omsättning på över 3 miljoner per år så behöver du dock upprätta ett vanligt bokslut. Då ska du, utöver resultat- och balansräkning, även inkludera tilläggsupplysningar som rör din resultaträkning och balansräkning. 

För stora enskilda firmor krävs att du skapar en årsredovisning. Vad som klassas som ett stort bolag hittar du i 1 kap. 3 § 4 ÅRL. Årsredovisningen ska sedan granskas av en auktoriserad revisor

Vikten av att hålla isär din privata ekonomi och firmans ekonomi

En viktig sak att tänka på när det gäller bokföring i enskild firma  är att du måste särskilja på företagets ekonomi och din egen som privatperson. Du får helt enkelt inte blanda ihop din och företagets pengar, något som kan vara lätt att göra i början. Du skall endast bokföra det som rör din verksamhet. Det kan vara lite lurigt att veta hur du skall tänka kring vad som är “mitt” och “företagets”.

Som enskild företagare är det oerhört viktigt att skilja på sin enskilda firmas ekonomi och sin privatekonomi. I din bokföring ska du därför bara dokumentera det som rör din näringsverksamhet. Dock är det inte lätt alla gånger att avgöra vilka tillgångar som hör till firman och vilka som tillhör dig som privatperson. Men som grundregel så ska du bokföra alla tillgångar som enbart används i företaget, samt de tillgångar som behövs för att utöva din näringsverksamhet (till exempel en bil du äger privat). 

Det är lätt att lockas till att köpa mängder av saker till sig själv och familjen bara för att de är momsbefriade. Dock bör man vara försiktig med vilka förbrukningsinventarier man gör avdrag för i företagets bokföring, då du kan bli skyldig att betala skattetillägg. 

Egen insättning och eget uttag

Varje gång du i egenskap av privatperson tar ut eller sätter in pengar på ditt företagskonto så påverkas firmans kapital. Vid insättning av pengar ökar det och vid uttag för privat bruk så minskar det. För att enklare hålla isär firmans och din egen ekonomi, samt hålla koll på vilka summor du har satt in (som är dina) och vilka summor du har tagit ut för privat bruk kan du bokföra insättningar och uttag som Egen insättning och Eget uttag.

Sköta bokföring själv eller ta in redovisningskonsult?

Det finns nog ingen företagare som startade enskild firma för att de ville sitta och göra bokföring och bokslut. Men likväl är det ett krav för att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige. De flesta får kläm på bokföring efter några år, medan för andra är bokföringen en återkommande mardröm som måste genomlidas varje år. 

Tack och lov har det på senare år blivit lättare att sköta bokföring själv. Till att börja erbjuder Skatteverket idag smarta e-tjänster som minskar mängden blanketter och tippex. I kombination med smarta bokföringsprogram blir bokföringen både snabb och förståelig för de flesta. Vilket program eller vilken app du ska välja beror på företagets storlek och ditt behov av avancerade funktioner. 

Men bara för digitaliseringen har gjort bokföringen enklare betyder inte att det plötsligt går snabbt. För att få mer tid över till att ägna sig åt sin verksamhet väljer många att ta in en byrå eller konsult för att sköta bokföring och redovisning. Detta har många fördelar då byråer och konsulter i regel har större kunskap om vilka avdrag du har rätt att göra. 

Är du i behov av hjälp med bokföring för din enskilda firma? Ta två minuter och fyll i vårt formulär. Vi återkommer inom 48 timmar med upp till tre offerter från konsulter och byråer som passar ditt uppdrag. Ageras tjänst är helt gratis och du binder dig inte till att anlita någon av de konsulter vi föreslagit. 

Få 3 offerter från bokföringsbyråer och konsulter inom 48h

Innehåll

Få 3 offerter