Utdelningsskatt är någonting som betalas när utdelning av fonder eller aktier sker. För många är det skattemässigt mer fördelaktigt att till exempel ta ut en utdelning från sitt egna företag, än att kanske ta ut en personlig lön. Det finns såklart olika former av utdelning, och därav också olika lagar. Detta beror helt på vilken utdelningsform det handlar om.

Hitta rätt skatterådgivare

Ska jag välja utdelning eller lön?

Om du är en egenföretagare som driver ett aktiebolag kan du välja att antingen ta ut din lön direkt från bolaget, eller få pengar i form av utdelningar.

Skattesatsen varierar mellan 20 och 60% när det kommer till utdelning. För noterade aktier, det vill säga aktier som är listade på börsen, är skattesatsen i regel ungefär 30%. För onoterade aktier som också är okvalificerade, det vill säga om aktieägaren inte arbetar aktivt i företaget ligger den på 25%. När det gäller kvalificerade aktier beror skattesatsen helt på gränsbeloppet.

Vid lönutdrag måste du först av allt betala arbetsgivaravgiften som ligger på 31,42%, och sedan den vanliga inkomstavgiften. Detta kanske låter värre, men då måste du också ha i åtanke alla de förmåner som ingår i till exempel arbetsgivaravgiften, bland annat sjukförsäkring och pension. Utdelning påverkar inte på något sätt pensionsförmånerna. Ett bra sätt att maximera din lön samtidigt som du maximerar dina pensionsförmåner kan vara att ta ut precis tillräckligt mycket lön så att du precis håller dig under gränsen, samtidigt som du maximerar pensionspoängen du får, samtidigt som du hamnar under gränsen för den statliga skatten.

Om du väljer utdelningsform kommer du fortfarande behöva betala en bolagsskatt på 21,4%. Här tillkommer dock ingen arbetsgivaravgift. Denna skatt kan som sagt variera.

Beskattning på utdelning i ditt aktiebolag

Som tidigare sagt så är skattesatsen för aktier som är noterade med liten variation 30%, och den för aktier som ej är noterade, samt okvalificerade 25%. Utdelningen i ett aktiebolag är inte på något sätt avdragningsbar och bolaget måste därmed skatta både för utdelningen och privatvinsten. Således blir det en dubbeldeklarering som måste göras, alltså både för privatpersoner och för själva företaget. Den skatt som måste betalas på kapitalet är 20%, och själva utdelningen på 30%.

Kapitalbeskattning

Som också nämndes lite kort tidigare så finns det ett annat alternativ. Istället för att ta en utdelning från aktierna, kan man istället välja kapitalvinst. Denna går att kvitta mot förluster i aktierna. Att kapitalskatta är också ett smidigt sätt att komma undan den så kallade kupongskatten om du till exempel har aktier i utlandet.

Om du bor utomlands

Om du inte är bosatt i Sverige, men ändå är ute efter någon sorts utdelning som kommer från ett svenskt bolag, måste först av allt en så kallad kupongskatt dras in. Kupongskatten är på 30% men kan ibland sänkas något genom att ta med olika skatteavdrag i uträkning. Tänk dock på att detta endast gäller om mottagaren är privatperson.

Det är lätt att börja undra varför vi egentligen har denna skatt. Anledningen till detta är enkel. Den som inte är bosatt i Sverige, är ju inte heller skatteskyldig här och man vill inte att någon ska skatta dubbelt. Sverige har till exempel avtal med flertal länder just för att undvika denna dubbelbeskattning. I USA, Tyskland och Frankrike har till exempel svenskar en kupongskatt på 15%, i Storbritannien 5%, osv.

Utdelningsskatt i fåmansbolag

Utdelningsskatt i fåmansbolag finns till för att förhindra att någon som har eget företag gör exakt samma arbete som en anställd men istället fakturerar arbetsgivaren via företaget. Detta innebär att de då kan ta ut ersättning för arbetet som en utdelning istället för lön, vilket är mer fördelaktigt. Detta riktar sig främst till frilansare, som annars skulle kunna göra stora skatteavdrag genom att göra detta. Skattesatsen här beror på vilken typ av tjänst det gäller.

Guide: Utdelning fåmansbolag

Så deklarerar du skatt på aktieutdelning

För att deklarera fyller du i ett enkel K4-papper, där alla dina vinster och förluster redovisas. På den här blanketten ska allting vara med, varenda liten krona som lämnat och kommit in i företaget.

Räkneexempel: skatt på aktieutdelning

Hur kan man då räkna ut skatten på t.ex utdelningen av aktier?

  • Låt oss säga att en privatperson köpt 30 aktier för 50 kronor styck.
  • Dessa aktier säljs därefter för 100 kronor styck.
  • Vilket ger oss en vinst på 1500 kronor
  • 30% av 1500 är vad som måste betalas, alltså 450 kronor.

Innehåll

Få 3 offerter