Bolagsskatt

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer som är skyldiga att betala statlig bolagsskatt på 22 % av verksamhetens vinst. Historiskt sett har bolagsskatten varit betydligt högre i Sverige, 1989 låg den på 52 %. Sedan dess har den sänkts ett antal gånger och nu senast 2013 till 22 %.

Bolagsskatten påverkas av flera faktorer, bland annat av avsättningar till periodiseringsfond som ger möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i max 6 år. I ett aktiebolag beskattas bolagets vinst i förskott i form av preliminära inbetalningar (arbetsgivaravgift samt personalskatt betalas i efterskott), medan eventuell utdelning i sin tur beskattas av aktieägarna som inkomst av kapital. Det är detta som kallas för ekonomisk dubbelbeskattning för aktiebolag. Den vinst som går till aktieägare i form av utdelning beskattas alltså inte av bolaget utan av ägarna i respektive inkomstdeklaration.