Bolagsskatt

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt åsyftar skatten på den vinst som ett företag har haft under det gångna året. Bolagsskatt åsyftar helt enkelt skatten på den vinst som ett företag har haft under det gångna året. I Sverige så används begreppet i princip uteslutande för Aktiebolag då, till exempel, enskilda näringsidkare endast bokföringsmässigt särskiljer mellan privat- och företagsekonomi.

Få hjälp av en redovisningskonsult

 

Hur mycket är bolagsskatten 2022?

Från och med den 1:a januari 2021 ligger bolagsskatten på 20,6 procent, vilket den även gör 2022. Historiskt sett har bolagsskatten varit betydligt högre i Sverige, 1989 låg den på 52%. Sedan dess har den sänkts ett antal gånger.

Skatteunderlag för bolagsskatt

När skatteunderlaget beräknas för bolag så sker en omfattande uträkning där det slutgiltiga resultatet påverkas av ett stort antal faktorer. Däribland avsättningar, nedsättningar, avdrag, arbetsgivaravgifter och så vidare. Därför är det i det närmaste omöjligt att hänvisa till en fast procentsats då den slutgiltiga bolagsskatten är väldigt beroende på individuella omständigheter och rådande möjligheter till avdrag vid sidan av faktisk skatt, avgifter och moms.

Faktorer som påverkar skatten

Bolagsskatten påverkas av flera faktorer, bland annat av avsättningar till periodiseringsfond som ger möjlighet att skjuta upp beskattningen av en del av vinsten i max 6 år.

Hur beskattas utdelning? - Dubbelbeskattning 

I ett aktiebolag beskattas bolagets vinst i förskott i form av preliminära inbetalningar (arbetsgivaravgift samt personalskatt betalas i efterskott), medan eventuell utdelning i sin tur beskattas av aktieägarna som inkomst av kapital. Det är detta som kallas för ekonomisk dubbelbeskattning för aktiebolag. Den vinst som går till aktieägare i form av utdelning beskattas alltså inte av bolaget utan av ägarna i respektive inkomstdeklaration.

Bolagsskatt – vilka betalar det?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer som är skyldiga att betala statlig bolagsskatt av verksamhetens vinst. För att bolagsskatt ska hanteras på rätt sätt så krävs att bolaget har godkänd F-skatt, och i de flesta fall krävs även momsregistrering samt arbetsgivarregistrering. Bolagsskatten betalas månadsvis i enlighet med deklarerad preliminärskatt vilket innebär att det är viktigt att kunna göra en rättvisande uppskattning av bolagets förväntade vinst. Därför är bolagsskatten nära förknippad med bokföring av intäkter och kostnader.

Mer om bolagskatt

På senare tid har Sverige i stor utsträckning uppmärksammats för pågående skattesänkningar för bolag. Detta är ett resultat av ett flertal omfattande skattereformer som i stor utsträckning har förändrat hela det svenska systemet kring bolagsskatt. Numera är avdrag och avgifter en väldigt stor faktor i den slutgiltiga skatten och påverkar ofta i större utsträckning än de faktiska skattesatserna. För personer som överväger att starta aktiebolag är det även viktigt att beakta den dubbelbeskattning som sker då det först ska skattas för vinst inom bolaget, och sedan för den personliga inkomst som därefter rullas vidare till den enskilde. Detta innebär att det ibland kan vara mer fördelaktigt att bedriva företag som enskild näringsverksamhet.

Bolagsskatt på engelska

Corporate Tax

Relaterade begrepp