Omsättning

En omsättning är totalsumman som företagets sammanlagda försäljning har genererat. Omsättningen avser de intäkter genererade från den normala verksamheten av försäljning av varor och tjänster. Omsättning är ett nyckeltal när man talar om ett företags prestation och ekonomiska utveckling. Om ett företag ökar omsättningen från ett år till ett annat brukar man tala om tillväxt. En hög verksamhet. Dock säger omsättningen ingenting om ett företags lönsamhet.

Vanligtvis utrycks omsättning i valuta, men det kan exempelvis gälla en vikt, antal eller liter. I Sverige anges omsättningen främst i svenska kronor, med vissa undantag för euro. En omsättning tar hänsyn till intäkterna under en viss period vilket oftast är ett år eller räkenskapsår. När man talar om omsättning talar man om den utgående momsen. Därför är summan inte den samma som den fakturerade summan, utan summan efter utgående moms. Nettoomsättningen exkluderar moms (mervärdesskatt), rabatter samt övrig skatt relaterat till omsättningen.

Redovisningskrav

Enligt svenska årsredovisningslagen 1995:1554 kan storleken på omsättningen ha betydelse för verksamhetens redovisningskrav. Enligt årsredovisningslagen ska större företag presentera en så kallad kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys är en sammanställning av det kassaflöde företaget har, med syfte att skapa inblick i de in- och utbetalningarna som sker. 

Omsättning per anställd

Omsättning per anställd är ett nyckeltal som är baserat på omsättningen. Det används för att beskriva företagets effektivitet. Ett högre tal tyder på en högre effektivitet inom företaget. Omsättning per anställd är summan av den totala omsättningen dividerat på antalet anställda företaget har. Vill man påverka detta tal kan man antingen minska antalet anställda eller öka försäljningen.