Företagsbyrån Exactam HB Stockholm
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Företagsbyrån Exactam HB Stockholm
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Bokföring & Deklarationer & Rådgivning

Företagsbyrån Exactam HB är medlem i SRF Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter, www.srfkonsult.se Det är ett kvalitetskvitto för det arbete som utförs på byrån. Vi är inriktade mot musikbranschen.

Avancerade Utredningar

Regina Vallanger startade byrån 2006 i Gävle efter att ha utbildat sig till civilekonom, examen 2003, och efter att ha arbetat på revisionsbyrå efter sin examen. Mellan perioden september 2008 till maj 2012 var verksamheten vilande då Regina arbetade på Skatteverket med revision av småföretag av olika företagsformer och utförde förundersökningar, på uppdrag av åklagare vid misstanke om bokföringsbrott och skattebrott m.m.

Med denna bakgrund erbjuder Företagsbyrån Exactam HB kvalificerad hjälp nischat främst mot Artister att känna sig trygg i sitt företagande.

Företagsledarutbildningar

Regina och hennes man har tillsammans drivit företag sedan 2005. Som mest har Regina haft ekonomi & personalansvar för ett företag med en årsomsättning på 30 Mkr och 30 anställda. Regina har även handlagt och sjösatt kvalitetscertifiering i detta företag. Med denna bakgrund erbjuder Regina företagsledarutbildningar, även för det lilla företaget.
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Certifieringar

Medlem i SRF
Ansvarsförsäkring
Auktoriserad Redovisningskonsult
Redovisningskonsult

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa