0 / 0 Omdömen

Helios Consulting AB

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från Helios Consulting AB.

VÅRT AFFÄRSKONCEPT

Små och medelstora företag är sällan strategiskt eller operationellt anpassade för att hantera de ökande krav på proaktiv anpassning som dagens komplexa och hårt konkurrensutsatta marknad ställer på företag med tydliga tillväxtambitioner. Tills nu har värdeskapande och proaktiva affärstjänster främst varit förbehållna större aktörer som redan avancerat i sin utvecklingsprocess, det vill Helios Consulting ändra på.

Med det helhetsgrepp som Helios tar på sina kunder, där kundens strategiska och operationella nuläge identifieras samt en tydlig kvantifierbar och utvärderingsbar handlingsplan utarbetas, blir Helios Consulting en unik aktör på marknaden. Helios arbetsmetodik präglas dessutom av en skalbarhetstanke, där det relativa värdet för dess kunder alltid går i takt med kundens storlek. På så vis kan Helios Consulting, på ett för kunden alltid fördelaktigt sätt, erbjuda värdeskapande tjänster med ett fokus på små- och medelstora företag.

Med Helios Consulting får ditt företag en unik samarbetspartner som anpassar sina tjänster för optimalt värde i just ditt företag!Helios Consulting AB

SVARVARGATAN 14D
112 49 Stockholm
 • Medlem i SRF
 • Auktoriserad Redovisningskonsult
 • Ansvarsförsäkring
 • Redovisningskonsult
 • Ansvarsförsäkring
 • Avslutat Jur. kand.
 • Advokat


 • Bokföring
 • Bokslut och Årsredovsining
 • Deklaration Företag
 • Lönehantering

Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Ge ditt omdöme här