Juristbyrån Anders Palmblad Strängnäs
Ageras rating star
4.5 / 5 stars 3 reviews
Juristbyrån Anders Palmblad Strängnäs
Ageras rating star
4.5 / 5 stars 3 reviews

Information

Jag har drivit processer för staten i allmän domstol och förvaltningsdomstol 1996-2011. Innan dess var jag chef för skattekontoret i Strängnäs.

Specialområdena för processerna har varit ansvars- och skattefrågor, men även obeståndsfrågor

Jag arbetar med allmänjuridik, ekonomi och förvaltning, med särskilda specialiteter på:

Skatterätt

Ansvarsregler (företrädaransvar m.m.)

Skattefrågor (rådgivning, processer m.m.)

Anstånd

Obeståndsrätt

Krav - utmätningar

Konkurser

Familjerätt

Testamenten och äktenskapsförord

Samboavtal

Dödsboförvaltning

Generationsskiften

Boutredningar och bouppteckningar

Arvskiften

Tvistemål

Utredning, krav och förlikningar

Processer

Bostadsrättsföreningar

Välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp med någon av ovan frågor.
Svenska
Utmärkt betyg
Juridik

Kontaktupplysningar

Plats

Betygsätt företaget

Ageras rating star
4.5 / 5 stars 3 reviews
Gun Lagestrand för 3 år sedan
Vårt omdöme är att vi fick den hjälp vi behövde och att vi fick förklaringar på ett språk vi förstod. Kostnaden var human.

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget