PROSEMA Örebro
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
PROSEMA Örebro
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Firma PROSEMA, med reg nr 490507-7113, arbetar i huvudsak med försäljning men åtar sig nu också uppdrag som redovisningskonsult.
Tillsammans med samarbetspartner erbjudes lång erfarenhet av företagsledning, fastighetsförvaltning, el & tele, föreningsledning samt av utbildning och företagsutveckling. Vi kompletterar och berikar varandra med våra olika kompetenser, och säkerligen har vi en hel del att berika även Dig i Ditt företagande med.
Även om vi inte innehar formella intyg som redovisningskonsulter, så har vi givetvis införskaffat all nödvändig kunskap den s k hårda vägen – i våra tidigare roller som företagsledare.
Våra nätverk innehåller också en hel del expertis som vi brukar rådfråga vid ”kluriga” situationer.
Därför åtar vi oss uppdrag som konsult inom försäljning, bokföring och andra näraliggande uppdrag. Firman samarbetar i dessa verksamheter med erfarna företagare både från detaljhandel och större företagskoncerner.
Firmainnehavare Bo Ammer har mer än 40 års erfarenhet av försäljning främst inom elbranschen, med inriktning även mot belysning. Firma PROSEMA har varit verksamt i mer än 20 år.
Erfarenheter som redovisningskonsult finns bl a via Glaukomföreningen i Örebro Län ( pågående), Öppna Kanalen Närke, lokal TV, (avslutad), Revisor inom Öppna Kanalerna Riksorganisation
(pågående) , Odd Fellow, Örebro, (pågående), Stall Somnium Magic HB, löpande rådgivning, bokslut, deklaration. Dessutom har ett större antal utbildningar i "starta eget" och bokföring/redovisning genomförts under mer än 10 år. Dessa är numera avslutade. Vidare har ett eget bokföringsprogram utvecklats som f n används av några klienter.
Väljer Du oss, så får Du lite mer än hjälp endast med Din bokföring. Goda råd och coaching delar vi med oss av utan extra kostnader.
Vi arbetar i Fortnox men kan tänka oss andra program efter överenskommelse med vår kund.

Välkommen till PROSEMA!
Bo Ammer


Svenska

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget