4.40 / 2 Omdömen

PwC Skellefteå

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från PwC Skellefteå .

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. Vi ingår i det globala nätverket PwC som finns i 158 länder.

Affärsidé och framgångsfaktorer
PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.

Verksamhetens framgångsfaktorer är:
Närhet till bred kompetens
Förståelse för kundens kultur och affärer
Proaktivt och affärsmässigt agerande
Personligt engagemang och förtroende
Fokus på kvalitet och professionalism

PwC har ett tjänsteutbud och en marknadsorienterad organisation som utgår från kundernas behov. Företaget erbjuder snabb tillgänglighet, personligt engagemang och bästa kunskap om den lokala marknaden.

Visioner och mål
Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringslivet, både som expert och rådgivare åt företag och som garant för att den finansiella informationen svarar mot de krav på trovärdighet som en effektivt fungerande kapitalmarknad ställer. PwC:s vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.PwC Skellefteå

Skeppargatan 23
931 21 Skellefteå
  • Medlem i SRF
  • Ansvarsförsäkring
  • Medlem i FAR
  • Auktoriserad Revisor
  • Godkänd Revisor


  • Revision
  • Intyg
  • BRF

Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Ordning och reda - även på distans!

Nyligen påbörjad relation - men som ger gott hopp inför framtiden. Digitalt verktyg som ersätter postade verifikationer och dokument är en stor fördel. Känns tryggt och professionellt!

- Siw Lövkvist
Omdöme skapat 09/05/2018

Över förväntningarna

PwC levererade över mina förväntningar i alla moment, så väl som service, effektivtet, bemötande samt kompetens.

Rekommenderas starkt!

- Claes Unestål
Omdöme skapat 14/03/2018