Aryel Walett hjälper chefer förankra sin ledarskapsroll och förbättra den i praktiken. Med det nytänkande konceptet "Stubbetid" erbjuder hon företagsledare en möjlighet att komma bort från vardagen och se nya perspektiv som resulterar i bättre ledarskap.  

Hösten 2016 bestämde sig Aryel för att det var dags för nya utmaningar. Hon tillsatte en advisory board för att utveckla idéer och snart insåg de att hennes långa erfarenhet inom personlig utveckling hade potential i målgruppen chefer. Därifrån byggde de ett nytt affärskoncept, som fick namnet Stubbetid.  

"Jag kläckte begreppet under en diskussion med en av mina partners, när jag berättade om en klient som jag sa åt att gå ut i skogen och fundera, att ta lite stubbetid."  

Vanligtvis innebär Stubbetid att man spenderar ett dygn på en naturnära plats, långt från vardagens stress. Aryel arbetar med en person åt gången och processen består av djupgående samtal som varvas med reflekterande övningar. Genom att gå till kärnan av sig själv, och mejsla fram det som är viktigt i privatlivet såväl som i chefsrollen, kan man utveckla sina färdigheter som ledare. I en värld där gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut fungerar det inte att kliva in och ur en roll på jobbet, man måste förankra den i sin personlighet.  

"Vi hamnar i vision och värdegrund. Personer vill ofta förstå sina djupare mål och vad som skapar mening för mig, alltså för personen i fråga." 

Stubbetid är inte en kurs i ledarskap. Aryel arbetar dynamiskt och låter varje klients unika behov sätta agendan för samtalen och övningarna. Det är en nyckelaspekt och särskiljer henne från många andra ledarskapsutbildningar, som ofta fokuserar på att "lära ut" ledarskap. För henne handlar det istället om att varje chef ska hitta sin väg.  

"Kundgruppens behov är väldigt olika, en del kommer för att de är nyfikna, andra vill fördjupa sitt ledarskap och vässa det. Andra kommer för det händer något, en livskris eller stor omställning och de behöver förändring för att det ska fungera på jobbet. Man får själv sätta ramen för det här dygnet, utifrån vad man vill fokusera på."  

Vad kan man förvänta sig efter ett dygns Stubbetid? Till att börja med åker man hem med nya insikter om sitt ledarskap, men det är inte slutmålet. För Aryel handlar det om att självreflektionen landar i något konkret. Det kan betyda många olika saker, som att ta tag i en specifik konfliktsituation eller förändra negativa handlingsmönster i vardagen.  

"Det är egentligen där den hållbara effekten uppstår, det är när du går hem och gör jobbet, som jag säger. Jag jobbar abstrakt, men jag jobbar också väldigt konkret. Man kan få en massa insikter och WOW-effekter, men i slutändan handlar det om att komma till handling och det är ofta där människor misslyckas och behöver hjälp. Integreringen i vardagen är oerhört viktig."  

För Aryel är grunden till bra ledarskap i närvaro, tydlighet och trygghet. Först då kan man verkligen hjälpa människor att utvecklas och prestera bättre, vilket i slutändan bidrar till sista raden. Vägen dit stavas självledarskap; att göra sig fri från begränsande mönster och börja bestämma vad som är viktigt för en själv. Men hur uppnår man det?  

"Det börjar med att man vänder lampan inåt och ser hur man fungerar. Det är också viktigt att man identifierar sina rädslor och var de kommer från. Jag tittar på grundorsak snarare än symptomen i sig. Sen gäller det att ta taktpinnen, vilket kan vara en utmaning. Det är där jag kan komma in och hjälpa till."

Det märks att Aryel brinner för sin verksamhet och hon lever efter devisen att arbetet och privatlivet ska gå hand i hand på ett hållbart sätt. Men att vara egenföretagare har även inneburit utmaningar. Aryel, som har varit entreprenör sedan 2007, har värdefulla tips för andra entreprenörer. 

"Att anlita en advisory board var det bästa beslutet jag tagit som egenföretagare. En annan utmaning har varit att plocka upp köpsignaler. Om det är något jag skulle vilja föra vidare till andra entreprenörer så är det att man inte får stanna vid marknadsföring, när säljer du? Och se till att lämna bort det som du inte ska göra själv."  

En typisk syssla som tar tid och stör fokus är administrativt arbete som bokföring. Det var där Ageras kom in i bilden för Aryel. Ageras bistod med att hitta en redovisningsbyrå som passade verksamhetens unika behov och som har gjort att hon kan fokusera på det hon gör bäst.

Friheten behövs eftersom målen för framtiden står klara. Blicken är riktad mot att hitta fler klienter över landet och just nu prioriteras Stockholm. Dessutom arbetar Aryel med att bygga långsiktiga kundrelationer, och därigenom vara till ännu större nytta för sina klienter.  

Avslutningsvis, att hitta meningsfull drivkraft är centralt i Aryels arbete, men var hittar hon meningen i sitt ledarskap?  

"Jag tycker vi behöver ännu fler ledare som står i kontakt med sin kärna, och som kan föra gott ledarskap vidare till framtiden. Så vi kan rädda den här planeten."  

Med de inspirerande orden tackar vi Aryel för hennes medverkan och önskar henne lycka till i framtiden.  

Innehåll

Få 3 offerter