Att starta eget blir allt mer populärt i Sverige. Att starta upp ett nytt företag kräver som känt en bra idé och en genomtänkt affärsplan. Det många dock inte tänker på är att man inte alltid måste komma på en bra idé själv. Ett sätt att starta eget på är att göra det som franchisetagare! 

Franchise är en affärsmodell där ett företag lånar ut sitt affärskoncept och varumärke till en eller flera andra företag mot en ersättning. Affärsmodellen är väldigt vanlig i framför allt USA men det finns många kända exempel även i Sverige. 

Guide: Skriva affärsplan

Vi har pratat med Ramona Byrö som är projektledare på Franchisetorget. Franchisetorget är en organisation som sprider kunskap om franchise som affärsmodell. De visar också exempel på kedjor som söker franchisetagare och är därför en riktigt bra portal att spana in om du är ute efter att börja driva eget med ett redan existerande affärskoncept. 

Ramona, vilka trender ser ni på Franchisetorget inom branschen just nu? 

Just nu växer det otroligt många nya koncept inom tjänstesektorn, vilket är väldigt spännande. Bland annat så kommer det koncept inom förnybar energi så som solceller. Vi ser även kommande koncept inom hemsjukvården, barnomsorg och äldrevården. Franchise blir en alltmer accepterad form och fler upptäcker detta som ett sätt att starta företag på och hyra en färdig affärsidé.

Är vi duktiga på franchise i Sverige?  

Tyvärr inte, här ligger vi långt efter jämfört med internationella länder. Vi exporterar mer koncept än importerar, vilket många inte tror.  

Kan du ge några exempel på koncept som Sverige importerar och exporterar? 

Två exempel på svenska koncept som vi exporterar är ITRIM och Olearys. Andra vanliga koncept som vi importerat är Anytime Fitness och Subway.

Vilka är de vanligaste frågorna ni möter bland de entreprenörer inom franchise som ni träffar? 

Det beror på vem vi träffar, om det är en franchisegivare eller franchisetagare. Franchisegivares vanligaste fråga är hur de hittar en bra franchisetagare. Andra frågor som vi brukar diskutera med entreprenörer som funderar på att bli franchisegivare är: "Kan jag göra franchise av mitt koncept?", "Vad ska vi ta för avgift?" "Finns det mallar man kan köpa?" 

Franchisetagare, å andra sidan, frågar ofta frågor så som "vilka är de bästa franchisekoncepten?" "Passar jag som franchisetagare?", "Vad kostar det?", "Är det för en hög avgift?", "Vad får jag för avgiften?", "Kan jag sälja verksamheten?", "Hur många år binder man sig på?". 

Det finns ofta många frågetecken att reda ut innan man tar beslut om att bli franchisegivare eller franchisetagare. Det är också därför franchisetorget finns till som en mötesplats för både potentiella franchisegivare- och tagare att träffas och diskutera framtida samarbeten.  

Slutligen, vilka är era bästa tips till de som är intresserade av att starta en franchiseverksamhet? 

De bästa tipsen är att gå igenom avtalet, ringa andra franchisetagare och känna efter i magen vilken typ av person du är.  Vill du bara utveckla, då ska du starta helt ensam, men vill du ha stöd och support då passar du som franchisetagare! 

Innehåll

Få 3 offerter