”Utbildning är till för alla” 

Utbrister Jonas Bodenäs, den före detta folkhögskolepedagogen som tagit steget ut i konsultvärlden för att få ut mer av sin expertis 

Jonas är specialist inom IKT-lösningar för döva och personer med dövblindhet (kombinerad syn och hörselnedsättning). IKT står för Internet Kommunikation och Teknologi. Begreppet har sina rötter i utbildningsvärlden och en specialist i området utvecklar tekniska och digitala lösningar som underlättar utbildningsprocesser.  

”Inte alla känner till begreppet IKT. Ibland när jag delar ut visitkort eller när jag presenterar mig och säger att jag arbetar med IKT blir folk lite konfunderade.”  

Men det håller på att förändras och digitaliseringen innebär att IKT breder ut sig över allt fler områden. För Jonas kundgrupp innebär digitaliseringen möjligheter såväl som utmaningar och Jonas såg att han kunde bidra genom att bli konsult 

”Jag såg att det fanns behov att utbilda dövblinda inom IKT.” 

Hur interagerar man med en iPad om man varken ser eller hör? För det krävs hjälpmedel och träning, och det är där Jonas kommer in. Han skräddarsyr produkter för varje individs behov och sen utbildar han i användandeEftersom Jonas själv är teckenspråkig kan han kommunicera direkt med dövblinda genom taktilt teckenspråk. Den aspekten är viktig, eftersom förståelse i varje enskilt fall underlättar enormt i en kundgrupp där behoven sträcker sig över ett brett spektrum.  

Ett hjälpmedel är punktskriftsskärmen. Ett skärmläsningsprogram läser av texten på iPaden och sedan visas den i punktskrift som användaren kan läsa med fingertopparna.  

”Dagens teknik är oerhört viktiga för dövblinda. Det är bara att det kommer nya uppdateringar och konsumentprodukter - det är där jag kommer in, att utbilda dövblinda med nya kunskaper och funktioner. Man pratar ibland om den digitala delaktigheten i samhället. 

Under vårt samtal blir det tydligt att Jonas brinner för det han gör och att det handlar om långt mycket mer än affärer. Han tar sig an sin uppgift ur ett folkbildnings perspektiv 

”Utbildning är till för alla och inte bara akademiker på universiteten.”  

Men Jonas utbildning handlar om mer än fakta och kunskap, han öppnar upp en hel värld för sina kunder och ger dem friheten att vara självständiga och delaktiga på Internet, platsen där vi arbetar och lever våra liv.  

Att Jonas brinner för det han gör råder det ingen tvekan om, men beslutet att byta riktning och bli egen fattade han inte över en natt.  

”Det var inte ett lätt beslut, man måste ju klara sig ekonomiskt och man arbetar självständigt. Nu är jag min egen chef, måste sköta allt själv.”  

De första utmaningarna var administrativa. Jonas initiala plan var att sköta bokföring själv men efter ett tag insåg han att det var något av en djungel av digitala tjänster. Han bestämde sig för att anlita en redovisningskonsult för att spara tid och fokusera på att utveckla sitt företag. Därför kontaktade han Ageras och förklarade sitt ärende 

Jag vill ha personlig relation, alltså inte enbart digital utan en kompetent redovisningskonsult med kunskaper och erfarenheter  

Efter mejlkontakt med Ageras hittade han till vår stora glädje en firma som passade.  

Är du precis som Jonas en entreprenör som söker hjälp med redovisning eller revision? Ageras hittar en partner som passar dina specifika behov. 

Få tre gratis offerter

Nu blickar Jonas vidare. Han är fortfarande i uppstartsfasen och siktet är inställt på marknadsföring och nätverkande. I konsultbranschen är kontakter A och O och Jonas ser intressanta möjligheter.   

”Jag läste nyss att det blir alltmer vanligt att man samarbetar med andra konsulter. Man har konsultnätverk och jag trodet skulle passa många kunder utmärkt. Det är ju populärt med individuella och särskilda lösningar idag.” 

Snart kommer också en hemsida och Jonas planerar på att bli alltmer aktiv i sociala nätverk. Det finns mycket att göra och verksamheten är fortfarande i sin linda. Att höra på Jonas entusiasm är inspirerande och när jag lämnar vårt samtal gör jag det med nya perspektiv, att han är en folkbildare märks verkligen.  

Vi tackar Jonas för att han ville vara med i vår blogg och önskar honom all lycka i framtiden!  

Innehåll

Få 3 offerter