Att ha lagen emot sig är ingen lätt match! Därför bör man se till att ha den på sin sida från början. Det finns en hel del att tjäna på att arbeta proaktivt och därmed undvika att hamna i knepiga juridiska situationer.

En undersökning som gjorts visar att de flesta småföretagare inte gör de förberedelser som krävs för att undvika juridiska problem i samband med verksamheten. Istället håller man tummarna för att problemen inte uppstår. Ändå uppstår det situationer med jämna mellanrum, vissa allvarligare än andra…

Guide: Hitta rätt advokat eller jurist

Juridiska problemen

1. Immateriella rättigheter

Oavsett vad du har för idé är den din och förtjänar bättre än att någon kommer och knycker den. Många som har en bra idé får sin idé kopierad av någon annan. Att skydda sitt namn, sin affärsidé eller produkt är därför nödvändigt för att få ha sin idé ifred. Detta kan dock vara kostsamt. En del rättigheter kommer automatiskt, till exempel designskydd. Andra kan vara mer kostsamma att söka skydd för…

Om någon till exempel har byggt en hemsida åt dig, se då till att de skriver över ALLA rättigheter på dig. Annars kan det i praktiken betyda att de fortfarande äger rättigheterna till hemsidan samt informationen på den, och kan då välja att distribuera och använda rättigheterna som dem vill. Ta reda på vilka rättigheter du har och var inte blyg för att skymta med dem. Copyrighttecknet visar andra att du äger rättigheterna till sidan!  

2. Att anställa

Här finns det mycket som kan gå i stöpet om man inte aktar sig. Det fantastiska med att vara anställd i Sverige är att det finns många anställningslagar som ser till att anställningsvillkoren är rättvisa och att anställda inte utnyttjas. Detta kan dock skapa en del hel problem för den som anställer, om man inte känner till anställningslagarna. Den som anställer skall ha ett skriftligt dokument som innehåller minst följande uppgifter:

  • Arbetsplats, arbetsgivare, tillträdesdag, den anställdes namn samt adress.
  • Arbetsuppgifter och yrkestitel för den anställde.
  • Eventuell tidsbegränsning, provanställningsvillkor, uppsägningstid, om/när en ev. anställning skall upphöra.
  • Semestervillkor samt antal dagar med betald semester.
  • Löner och förmåner samt hur dessa är relaterade till prestation, anställningslängd eller annan utveckling.
  • Information om pension- och kollektivavtal.

3. Varan eller tjänstens säkerhet

Se till att din vara eller tjänst är säker för användaren! En skada eller problem i samband med ditt erbjudande kan få ödesdigra konsekvenser för den som är säljare eller tillverkare. Det är ju självklart också viktigt att din produkt inte kan skapa någon fysisk skada på användaren, an den enkla anledningen att det skulle vara ledsamt för den drabbade.

4. Användandet av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur användandet av personuppgifter får gå till. Eftersom företag nästan alltid begär in uppgifter om köparen i samband med köpet samlas en hel del persondata in. Dessa data kan i olika sammanhang bli värdefull i framtiden. Vid användandet av direkt marknadsföring används sådan information frekvent, eftersom du lätt kan nå ut till potentiella kunder. Denna information omfattas av personuppgiftslagen vilket betyder att man inte kan utnyttja den hur som helst. Se därför till att noga kolla upp hur du får använda denna information, samt informera kunden om hur informationen får lov att användas. Var noga med att informationen stämmer överens med din bransch – det kan skilja sig en del åt!

5. Hemsidan

Inte allt för sällan kopieras text, bilder och design från diverse hemsidor. Det kan ha olika typer av konsekvenser för företaget. Bland annat kan användandet av designen förbrylla besökare eftersom de får svårt att skilja hemsidorna åt. Det kan också innebära att Google tror man kopierat text, och kan därmed ge en sämre ranking eftersom en annan hemsida använder sig av samma innehåll. Det man kan göra är att upprätta en Google alert, ett alarm som kan varna dig i samma stund som någon publicerar kopierat innehåll från din hemsida.

Innehåll

Få 3 offerter