Lön

Vad menas med lön?

Lön är den ersättning som ges för utförande av arbete. Om lön inte betalas ut i pengar utan i form av varor eller tjänster kallas det lön in natura. Även ersättning så som bonus och tilläggsförmåner brukar räknas in i definitionen av lön.

Bruttolön och nettolön

Bruttolön är lön innan avdrag medan nettolön är lön efter avdrag. Det avdrag man pratar om i dessa sammanhang är avdrag i form av skatt och avgifter.

Skatt på lön

Hur mycket skatt som dras av beror på hur mycket du tjänar samt vilken kommun du bor i. Olika kommuner har olika mycket kommunalskatt men den ligger generellt runt 30 %.

Gränsen för hur mycket man kan tjäna på ett år utan att skatta ligger just nu på 18 782 kr. om du tjänar under detta belopp på ett år behöver du alltså inte skatta på dessa pengar. Tjänar du mer behöver du alltså börja skatta på de pengarna som överskrider 18 782 kr.

Har man väldigt ojämn lön från månad till månad som inte förväntas uppgå till mycket mer än totalbeloppet per år man kan ansöka om jämkning hos Skatteverket. Då kan Skatteverket ändra den skattesats som arbetsgivaren betalar in för dig så att du inte betalar för mycket skatt. Du får ju visserligen tillbaka på skatteåterbäringen om du betalat in för mycket i skatt men oftast vill man få pengarna i samband med det arbetet man gjort och inte året därpå. Har du till exempel ett sommarjobb under två månader där du inte förväntas tjäna mer än ca 18 000 kr totalt (och du inte förväntas jobba mycket mer under året) kan du vanligtvis få lägre skatt och på så sätt kunna få ut dina pengar tidigare.

Arbetsgivaren skyldighet kring lön

Arbetsgivaren har en skyldighet att informera sina anställda om deras lön samt hur ofta den betalas ut. Arbetsgivaren och den anställa kan i princip komma överens om vilken lön som helst. Dock så spelar kollektiv-och hängavtal in ifall man är bunden till dessa. I dessa avtal kan det finnas vissa bestämmelser om till exempel minimilön med mera som man måste förhålla sig till. Arbetsgivaren har också en skyldighet att bifoga ett lönebesked vid varje löneutbetalning. Läs mer här om vad ett lönebesked måste innehålla.  

Olika typer av lön

Den vanligaste formen av lön är månadslön. Man kan också få timlön eller rörlig lön. Ackord är ett exempel på rörlig lön som innebär att den anställda blir betald per tillverkad enhet, per arbetsuppgift gjord eller liknande. Även bonuslön och provision räknas till definitionen av rörlig lön. Under semestern får man semesterlön som oftast inkluderar semesterersättning. Läs mer om hur det fungerar med semesterlön här.