Lönebesked

Ett lönebesked är den information som en arbetsgivare måste bifoga vid varje löneutbetalning till en anställd. Läs mer om lön här. Följande måste finnas med i ett lönebesked:

 • Datumet för löneutbetalningen
 • Personuppgifter för den anställda
 • Information om hur lönen betalas ut
 • Bruttolön, dvs. lönebelopp före skatt
 • Skatteavdraget i procent och kr
 • Nettolön, dvs. utbetald lön

Följande punkter är vanligt förekommande men är valfria att inkludera:

 • Semesterdagar
 • Antal uttagna semesterdagar
 • Kvarstående semesterdagar
 • Totalt utbetalda semesterlönen
 • Andra utbetalningar så som reseersättning etc.