”Motivation är konsten att få människor att göra det du vill de ska göra för att de vill göra det.”
Dwight David Eisenhower (1890–1969)

Motivation är ett ständigt aktuellt ämne men på senare tiden har man börjat prata mer och mer om motivation i arbetet. Studier om de just nu yngsta generationerna i arbetslivet, Generation Y och Z visar att just motivation är en av de faktorer som värderas mest på en arbetsplats. Forskningen visar också att faktorer så som monetär ersättning inte längre är tillräckligt för att medarbetare ska vara nöjda. Idag vill människor att arbetsplatsen ska betyda något mer och vi vill framförallt att den ska motivera oss till att påverka världen positivt.

På temat motivation tog vi kontakt med Mattias Loxi som är medgrundare och Marknadschef på Cinode och en expert inom IT- och konsultvärlden. Vi har pratat med honom om motivation bland konsulter.

Mattias - vad är motivation enligt dig?

Motivation är en inre drivkraft som är starkt förknippad med känslan av att du kan påverka din roll på exempelvis din arbetsplats. Det handlar även om att bli uppskattad och sedd för det du gör.

Hur kan man skapa motiverade medarbetare på arbetsplatsen?

Genom att bygga ett transparent bolag där samtliga medarbetare får känna sig engagerade. Grunden för detta är att medarbetarna har kunskap om vart företaget är på väg, vilka mål som alla strävar efter och att denna målbild överensstämmer med den enskilda individens visioner.

Forskarna Ed Deci och Richard Ryans motivationspsykologiska teori, Self-Determination Theory (SDT), menar att människans motivation påverkas av följande tre faktorer; alla människor behöver känna sig kompetenta. Vi behöver även uppleva känslan av autonomi, alltså förmågan till självbestämmande. Den tredje faktorn handlar om att vi behöver känna gemenskap med andra och att ha en plats i ett socialt sammanhang. Chefen utgör en central roll när det kommer till att sätta ramarna för bolagets mentalitet och förmåga att bygga en stark teamkänsla.

Vad gör dig motiverad i ditt arbete?

Jag drivs av att lära mig av andra (nyfikenhet) och även tillföra något som hjälper till i vardagen. Jag vill göra skillnad och trivs när jag får bestämma själv och ta ansvar. Jag känner motivation av möten med andra människor men även av att sätta höga mål, visioner och uppfylla dessa. Att bli sedd är viktigt och feedback ger mig energi. 

Varför vi startade Cinode var just för att öka motivationen och engagemanget hos alla i konsultföretag. Detta genom transparens och smarta lösningar där alla inom bolaget får tillgång till all information mycket snabbt och enkelt vilket ökar delaktigheten bland medarbetarna.

Vi hjälper konsulter att hitta en redovisningskonsult eller revisor här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Få 3 offerter