Vare sig vi vill det eller inte så förändras redovisningsbranschen. Affärsstrategier som som drivit framgång i över 50 år tappar momentum när ny teknologi kliver in och ritar om spelplanen för hur vi förhåller oss till varandra. Men bakom all teknologi hittar vi människor som letar efter en väg framåt. Drivkrafterna är samma som de alltid varit och lojalitet, trygghet, enkelhet och förtroende leder fortfarande våra val.

Men sättet vi tillfredsställer behoven i våra affärsrelationer är annorlunda och fortsätter utvecklas. Nedan följer fem konkreta exempel på trender som ändrar affärsrelationer i redovisningsbranschen.

1. Mer fokus på social proof

Som människor vill vi helst inte vara först ut på okända vatten och vi söker ständigt bekräftelse från andra. Tidigare var direkta rekommendationer företagens sätt att tillgodose behovet på redovisningsmarknaden. “Social proof” är fortfarande viktigt, men numera är det vanligt att man letar efter det online. Vi hittar tryggheten i betyg på hemsidor och i företagsprofiler. Där kan vi försäkra oss att andra arbetat med byrån och att de är nöjda. Självklart är en direkt rekommendation fortfarande guld värd, men att tidigt kommunicera att redovisningsbyrån är uppskattad blir allt viktigare för att få in nya klienter.

Tips: Integrera system som låter dina klienter betygsätta dina tjänster och gör dem synliga på din hemsida eller företagsprofil. Uppmana klienter att dela med sig av positiva upplevelser.

Ageras är med och förändrar marknaden för redovisningstjänster. Genom oss får du direkt tillgång till företagare från hela Sverige som kontaktat oss för att hitta en ny redovisningskonsult eller revisor. Har du kapacitet för nya klienter? Perfekt, nu kan du testa vår plattform kostnadsfritt i en månad. 

Ageras kan hjälpa dig utveckla din redovisningsbyrå 

2. Skiftande maktförhållanden minskar lojaliteten

I och med att det blir allt enklare att jämföra erbjudanden på marknaden blir steget till att byta redovisningsbyrå kortare. Med andra ord: maktbalansen förändras och klienternas lojalitet går till den som kan erbjuda den bästa lösningen. Långsiktiga samarbeten är inte ett minne blott, men det är riskabelt att att förvänta sig att relationer ska "tuffa på" och förnya sig automatiskt.

Tips: Lita inte på att klienter stannar enbart för att ni delar historia. Var proaktiv och stäm av med vad dina klienter om vad de förväntar sig och hur de vill utveckla samarbetet.

3. Geografiskt läge är oviktigt

Att vara välkänd och populär på en viss ort brukade vara ett recept för framgång. Effektivare kommunikation och digitala redovisningslösningar har gjort att samarbete kan ske oavsett avstånd. Det innebär att geografisk närhet inte längre är ett måste för att skapa goda kundrelationer. Men låt oss inte överdriva, många företagare uppskattar fortfarande att mötas ansikte mot ansikte, även om det också förändras med bättre videomöteslösningar.

Tips: För dig som redovisningskonsult är det ett tveeggat svärd, det öppnar upp för mer konkurrens samtidigt som den potentiella marknaden växer. Vidga vyerna och nischa dig genom expertis istället för baserat på din geografiska position.

4. Envägskommunikation för att bygga förtroende

Tidigare byggde vi förtroende genom att mötas om och om igen tills vi litade på den andra personen. Så är det fortfarande, men numera numera har vi även möjligheten att nå ut och skapa förtroende hos potentiella klienter utan att någonsin träffa dem.

Tänk dig att du äger en byggfirma. Du undrar hur du kan göra skattemässiga avdrag på verktyg och går in på Google för att hitta ett svar. Snart hittar du en artikel som ger dig informationen du söker. På samma hemsida ser du ett Youtubeklipp där en redovisningskonsult beskriver hur byggföretag kan maximera sin vinst genom smarta redovisningslösningar. Snart inser du att redovisningskonsulten är nischad inom din bransch och att tipsen faktiskt fungerar och skapar värde. Ett förtroende har börjat gro, utan att ni träffats.

Tips: Hitta ett område där du kan bidra med ditt unika perspektiv och börja skapa innehåll. En blogg är ett bra första steg. Försök sedan få spridning genom att marknadsföra innehållet i olika kanaler. Gärna direkt till klienterna det berör.  

5. Ett gott första intryck kräver transparens

Vi avväger snabbt om det är värt att utforska ett potentiell samarbete. Det betyder att det första intrycket blir allt viktigare. Klienter uppskattar enkelhet och vill lära sig allt om din verksamhet online, helst utan att behöva kontakta dig. På din hemsida och företagsprofil på Ageras bör du därför besvara frågor som: Vad är din expertis? Vilka företag har du arbetat med tidigare? Vad kan du erbjuda dina klienter? All information, direkt och lättöverskådligt. Samtidigt är ytan viktig och informationen måste förmedlas genom ett bra språk och en professionell design.

Tips: Var transparent och närvarande genom att beskriva dina tjänster och uppdatera kontinuerligt. Undvik slappa företagsprofiler som lämnar klienten frågande om vem du är. Det ska vara lätt att lära känna er redovisningsbyrå online.

Innehåll

Få 3 offerter