Är det dags att ta nästa steg och starta din egen redovisningsbyrå? Kul, vi har genom åren arbetat med ett stort antal nystartade byråer och den första fasen är alltid lika spännande. De allra flesta gör det riktigt bra, men vi har märkt att det är några aspekter som många missar och tvingas lära sig efterhand. Ett vanligt tema är klientrelationer. Eftersom det är lite av ett expertområde för oss på Ageras har vi satt ihop den här lilla listan med tips som kommer underlätta för dig när du startar din egen redovisningsbyrå. 

Nedan följer de 6 kvaliteter som våra klienter tittar efter, när de finner en ny redovisningskonsult genom Ageras, formulerade som handfasta tips: 

Tips 1: Visa och förklara hur du skapar värde 

Många företag känner att de betalar för mycket för deras bokföring- och revisionstjänster. Kostnader för bokföring och revision är trots allt inte en investering i sälj, marknadsföring eller något annat som eldar på tillväxten i bolaget. 

Säkerställ att dina tjänster är transparenta och förklara för dina klienter precis vilket arbete som blir utfört - i termer som inte kräver en kandidatexamen i ekonomi för att förstå. 

Vissa redovisningsbyråer är stolta över att dela med sig av sin expertis och kunskap. Problemet är bara att det ofta görs genom artiklar med referenser till krångliga publikationer som kräver fackkunskap för att kunna ta till sig. Försök istället förmedla din unika kunskap och dina insikter genom att referera till egna erfarenheter av företag med liknande utmaningar, och hur de tagit sig an dem. 

Tips 2: Var proaktiv 

De flesta är endast i kontakt med sin redovisningskonsult när bokslutet ska in – och när räkningen ska betalas. Det är i vart fall så många klienter upplever det. Var proaktiv och tillgänglig hela året runt, så att klienten känner att de får värde för pengarna. Det är viktigt att de känner att du kommer stötta dem, om något oförutsett händer. 

Detta är inte bara bra för att öka kundnöjdheten, det ger också goda möjligheter till merförsäljning. 

Tips 3: Håll alltid deadlines. Och be dina klienter att göra detsamma 

Klienter förväntar sig alltid att materialet blir levererat i tid, framförallt när det gäller deadlines till Skatteverket och Bolagsverket. Men det är inte alltid att klienterna överlämnar material i tid – eller i det skick man förväntat sig. 

Det gör det naturligtvis svårt som redovisningskonsult att leverera i tid och samtidigt hålla det överenskomna priset. 

Ofta tänker klienter inte på att veckorna innan offentliga deadlines är de mest hektiska hos redovisningsbyråer, och att de därför inte kan förvänta sig lika snabb återkoppling som vanligt. Detta är en mycket vanlig källa till konflikter. 

Var därför säker på att det är solklart när och vad för material du behöver från klienten. Vilken tidpunkt och vilket skick det ska överlämnas i. Dessutom: var extra tydlig med exakt vad som avses – det är inte säkert att klienten vet vad en "avstämd kontobalans" är. 

Meddela klienten så tidigt som möjligt, om du inte kan hålla din del av avtalet – oavsett om det handlar om tidsramen eller priset. Det är alltid svårt att arbeta med cirkapriser, men så fort du inser att det pris man uppskattat inte är realistiskt - säg till! Berätta också varför budgeten inte håller (brist på material, fler verifikat än förväntat, etc.), så att det kan undvikas till nästa gång. 

Tips 4: Förstå din klient 

Under de första månaderna av ett nytt samarbete är det en utmärkt idé att spendera tid på att förstå klientens verksamhet, även utöver det som krävs för att utföra själva bokföringen. Vad har de för affärsmodell? Vad finns det för utmaningar? Hur finansieras verksamheten? Endast genom att ställa dessa frågor, och många fler, kan du tillhandahålla den rådgivning som klienten efterfrågar. 

Sätt dig in i klientens situation. Försök att förstå precis vad de behöver och hur du kan hjälpa dem att uppnå det. På detta sätt kan du vända uppfattningen om redovisningshjälp som ett "nödvändigt ont" till att vara en funktion som driver tillväxt och utveckling. 

Bilda dig även en uppfattning klientens egen kunskap om redovisning. Många har ingen kunskap, erfarenhet eller intresse överhuvudtaget. Andra vill och förväntar sig att vara mycket involverade. Anpassa och stäm av din kommunikation med klienten, så att den hjälper klienten att lätt kunna skrida till handling när så krävs. När det gäller rådgivning finns det dem som helst bara vill veta precis vad som ska göras (gör såhär, därefter såhär). Andra vill ha full förståelse för processen (gör x, för att reglerna är y. Eller: om du gör a, följer b. Om du gör c, följer d). 

Tips 5: Var tillgänglig

Se till att dina klienter alltid kan få tag på dig. Nya, potentiella klienter ska ha samma känsla. Skapa en Facebook-sida där du kan dela med dig av uppdateringar. Skriv ett nyhetsbrev för existerande klienter. Använd moderna och enkla kommunikationsverktyg för att hålla klienterna à jour, e-mails och telefonsamtal är inte nödvändigtvis de mest effektiva verktygen när samarbetet väl är igång. 

Tips 6: Implementera och gör ny teknologi tillgänglig 

Låt oss inse faktum. Redovisning kommer aldrig bli samma sak som det var för 20, 10 eller bara för 1 år sedan. De klienter som är mest nöjda är generellt de som känner att deras redovisningskonsult hjälper dem att få ordning på administrativa processer - gärna med stöd av tekniken. 

Extra tråkiga och bakåtsträvande uppgifter kan lätt bli automatiserade av innovativa lösningar, som klienter inte känner till eller har överblick över. Hjälp dina klienter att hjälpa sig själva! 

Vill du ha fler tips? 

Ageras Account Managers har massor av insikt i vad som driver redovisningskonsulters framgång när det gäller kundhantering. De har trots allt hjälpt mer än 100 000 klienter att byta byrå. 

Därför erbjuder vi nu ett gratis och förutsättningslöst samtal, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap kring vad som motiverar klienter att byta redovisningskonsult. Eller ännu viktigare; hur man får klienter att stanna. Det tar ca 20 minuter och är 100% gratis.

Ovanstående tips är en sammanfattning av all den feedback vi fått från våra klienter. De flesta redovisningskonsulter gör, som tur är, ett riktigt bra arbete. Det är bara så tråkigt, när de bästa i branschen blir bortvalda på grund av faktorer, som är enkla att förbättra.

Ageras tillhandahåller din redovisningsbyrå

Innehåll

Få 3 offerter