Ageras fortsätter att växa i stabil takt

Ageras fortsätter att växa stabilt. Företaget drivs utan några externa investerare och har därmed fullt inflytande över verksamhetens alla delar. I år kunde gruppen redovisa en omsättning på 37 miljoner SEK, en dubblering från föregående år . Det svenska bolaget stod för en tredjedel av dessa intäkter på motsvarande 9,8 miljoner SEK. Ageras Chief Visionary Officer Martin Hegelund säger att siffrorna är positiva, men att det fortfarande finns mycket man vill och kan göra. Bland annat vill man stärka laget med fler anställda samt införa nya initiativ på den svenska marknaden för att göra tjänsten ännu bättre. Under året köpte man också upp det danska företaget Juf, som var del i en expansiv marknadsstrategi.

Nederländerna blev en succé

Under 2015 gick Ageras som tidigare fanns i Sverige, Danmark och Norge in på den Holländska marknaden. Det var ett stort steg eftersom avstånd och språk skiljer sig i större grad än mellan de nordiska länderna. Dock kunde man tidigt märka att marknaden var hungrig och svarade positivt. Att gå in i Nederländerna var helt rätt och de är idag en av Ageras mest lovande marknader. Under 2015 förberedde man sig även för att utöka verksamheten till Tyskland, något man lyckats göra under 2016s första kvartal. Även Tyskland ser mycket lovande ut, på både partner och klientsidan.

”Våra anställda är vår viktigaste resurs”

Den expansiva tillväxten har gått hand i hand med ett ökat antal anställda. Under 2015 anställdes ca 60 personer till Ageras huvudkontor i Köpenhamn. Kontoret består idag av nästan 100 anställda från fler än 12 nationaliteter. Den internationella andan är en del av företagskulturen. Ageras hoppas även på att kunna utöka verksamheten med 60 nya anställda under 2016s räkenskapsår. ”Våra anställda är vår absolut viktigaste resurs” säger CEO Rico Andersen. Rico säger också att trots de positiva resultaten är det svårt att finna tid till att fira. Det är ju tack vare hårt och kontinuerligt förbättringsarbete som Ageras har kommit dit de är idag. ”Det är en del av vårt DNA att alltid sätta nya ambitiösa mål och söka nya utmaningar.”

2015 innebar även en del interna förändringar. Bland annat förstärktes ledningsgruppen genom att anställa erfarna individer, något som gjordes för att kunna ta företaget till en högre nivå.

Framtiden ser ljus ut                                                                  

Ageras ser positivt på nästkommande kvartal och vill fortsätta att växa i samma stadiga takt som tidigare. Mycket kommer handla om att stärka den operationella verksamheten i Sverige och Norge samt att fortsätta bygga upp Tyskland. Ageras kommer även att kunna erbjuda bättre erbjudande till klienter och partner med bland annat bättre matchningar, ökad transparens och en ännu bättre service. En fortsatt hög ambitionsnivå kombinerat med att stärka existerande marknader förväntas ge en ljus framtid för Ageras, dess anställda och deras användare.

Innehåll

Få 3 offerter