Gå direkt till avsnitten via länkarna nedan:

Unga anställda

Det är arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller både för vuxna och minderåriga i arbete. Dock så finns det ytterligare regler och bestämmelser som man som arbetsgivare måste ta hänsyn till när det gäller just minderåriga.

Åldersgräns för arbete

Reglerna säger att barn under 13 år inte får arbeta. Det finns dock vissa undantag om det gäller mycket lätt och ofarligt arbete inom familjen och där det inte är andra anställda. Det skulle till exempel kunna vara arbetsuppgifter så som frukt- och bärplockning mot ekonomisk ersättning eller trädgårdarbete. Barn under 13 år får även arbeta inom kulturell verksamhet och vid sport- och reklamsammanhang om Arbetsmiljöverket gett tillstånd. Läs mer om hur du ansöker för minderårigas artistuppträdanden här.

De barn och ungdomar mellan 14-18 år kan alltså anställas som minderåriga arbetstagare.

Begränsade arbetsuppgifter

Unga får inte utföra alla arbetsuppgifter i samma utsträckning som myndiga personer. Detta beror delvis på att barn och ungdomar inte får utsättas för samma fysiska eller psykiska påfrestning som vuxna personer för att klara av en arbetsuppgift. Bland annat är det följande som gäller för unga i arbete:

 • De får inte ansvara för något värdefullt
 • De får inte utföra en arbetsuppgift som kan utsätta dem för sådan fara att de skadar sig
 • De får inte utföra tunga lyft
 • De får inte arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter
 • De får inte sälja åldersreglerade varor så som tobak och alkohol

Vill du ha en mer komplett lista kan du läsa Arbetsmiljöverkets föreskrifter här: Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Begränsade arbetstider

Gällande arbetstid finns det särskilda regler som inte kan ersättas mot eventuella regler som finns kollektivavtal. Det handlar om att barn och ungdomars dygnsrytm inte får störas, att de inte får arbeta för sent eller för tidigt och att arbetstiden inte får hindra skolgången eller att komma till skolan i tid.

Har en minderårig arbetare flera olika arbetsgivare ska man ta hänsyn till den totala arbetstiden. Därför är du som arbetsgivare skyldig att fråga en minderårig om denne arbetar för någon annan och i så fall hur många timmar det handlar om innan du anställer.

Följande regler gäller när det kommer till arbetstid för ungdomar över 16 år:

 • De får inte arbeta mellan kl. 00.00-05.00
 • De måste ha minst 12 timmars sammanhängande nattvila
 • De får arbeta i genomsnitt max 8 timmar per dag, alltså max 40 timmar på en arbetsvecka
 • Efter 4,5 timmars arbete ska de ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter
 • Det ska under en arbetsdag finnas pauser så som en fikarast till exempel
 • De måste få en viloperiod från arbete på minst 2 dagar under varje 7-dagar period. Viloperioden får inte understiga 36 timmar

Följande regler gäller när det kommer till arbetstid för barn under 16 år:

 • De får inte arbeta mellan kl. 20.00-06.00
 • De måste ha minst 14 timmars sammanhängande nattvila
 • Under skolveckorna får de arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag
 • De får arbeta högst 12 timmar per skolvecka
 • De måste ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Denna ledighet måste ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning

Unga arbetares rätt till introduktion och handledare

Minderåriga har rätt till att få en ordentlig introduktion i sitt arbete där de får reda på vilka arbetsuppgifter de ska göra, vilka arbetsmiljöregler som gäller, vilka risker som finns och hur de ska skydda sig mot dem. De ska dessutom ha en utsedd handledare på arbetsplatsen som ska finnas där som stöd och om den minderåriga har frågor.

Vill du läsa mer om dessa regler hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Skatteavdrag för unga arbetare

Som för alla andra anställda har arbetsgivare krav på att göra skatteavdrag på de anställdas lön. För exempelvis 2017 går skatteavdragsgränsen vid en lön på 18 951 kr. För de anställda som tjänar mindre än det beloppet behövs alltså inget skatteavdrag, dock så behöver du som arbetsgivare fylla i en blankett på Skatteverket – läs mer här.

Innehåll

Få 3 offerter