Förslaget som lämnades in av skatteverket i mars förra året innebär införandet av en arbetsgivardeklaration på individnivå, så kallat AGI, som på vissa plan kommer ersätta den årliga kontrolluppgiften för anställda. Förslaget utreds just nu i Riksdagen på propositionsnivå och kan komma i kraft redan till sommaren 2018.

Vad innehåller förslaget?

Förslaget innebär bland annat att företag ska kunna lämna vissa uppgifter om anställda på individnivå löpande till Skatteverket istället för i den årliga kontrolluppgiften. Idag summeras uppgifter om underlaget för anställdas skatt och arbetsgivaravgift ihop i en sammanställning som skickas in till Skatteverket, men nu ska företag alltså kunna skicka in hela underlaget istället för att behöva göra en sammanställning. De sociala avgifterna som idag rapporteras på en övergripande nivå ska alltså rapporteras på individnivå, vilket kommer göra det lättare att hitta eventuella fel i ett tidigare skede. Detta innebär också att de kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket en gång per år i slutet av januari redan kommer vara gjorda i och med en löpande rapportering, och dessa kommer alltså försvinna. Istället anser man att lönespecifikationen är tillräcklig som rapportering om den anställda. Enkelt summerat kan man säga att det blir en utökad arbetsgivardeklaration som ersätter kontrolluppgifterna.

Den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI, kommer lämnas på samma sätt som arbetsgivardeklarationen görs idag det vill säga senast den 12e månaden efter att lönen har betalats ut.

Vad är syftet med förslaget?

Syftet med förslaget är att minska den administrativa arbetsbördan för företag. Man anser att det kommer leda till mer effektiva löneprocesser och att resurskrävande korrigeringar av kontrolluppgifter som sträcker sig långt bakåt i tiden ska undvikas. Lönearbetet ska nu kunna fördelas bättre under hela året och arbetstoppar ska kunna undvikas. Förslaget syftar även till en minskning av skattefusk och skatteundandragande. Dessutom ska den anställda på skatteverket.se (genom inloggning) löpande kunna se att dennes information rapporterats rätt, vilket ytterligare kan göra så att eventuella fel upptäckts tidigare.

Fler myndigheter ska på samma sätt som den anställde kunna få tillgång till den rapporterade informationen. Bland dessa hittar vi Försäkringskassan, Kronofogden, Arbetsförmedlingen, Tullverket samt Migrationsverket. Även A-kassorna kommer i vissa ärenden kunna begära åtkomst till informationen av Skatteverket.

När, hur och av vem?

I ett första skede kommer det nya förslaget kunna omfatta företag med fler än 15 anställda och som omfattas av kraven att föra personalliggare, med start 1 juli 2018. För övriga företag förväntas reglerna börja gälla 1 januari 2019.

Du kan följa förslaget, som just nu är på propositionsnivå på Riksdagens hemsida via denna länk.

Innehåll

Få 3 offerter