Musiker har liksom författare och konstnärer en av de mer komplicerade delarna av moms- och skatteområdet då det finns olika regler för olika situationer, vilket kan göra det lite extra rörigt när det kommer till bokföring. Vi vill med denna artikel ge dig insikt i vilka regler som gäller för bokföring inom musikbranschen och hoppas på att klara ut en del frågetecken som kan finnas på området. Kommentera gärna här nedan om det är något som du tycker att vi missat att ta upp!

Gå direkt till avsnitten via länkarna nedan:

Moms artistframträdande

Gällande gage för artistframträdanden, både enskilt och i grupp, så är de momsfria om följande kriterier uppfylls:

  • Du är en utövande konstnär så som en sångare, musiker, dansare, skådespelare, dirigent etc.
  • Du framträder inför en levande publik
  • Det verk du framför är ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

Dessa kriterier betyder att det arbetet som görs av repetitörer eller scenografer till exempel, som vanligtvis inte görs framför publik, inte omfattas av momsfriheten. Om en artist är med i en filminspelning där denne uppträder med sin musik, så räknas inte heller det som framträdande inför publik. Därför betalar du moms på ett sådant uppträdande.

Med det sagt så omfattar även momsfriheten samtliga varor och tjänster som anses vara direkt kopplade till det artistiska framförandet så som rekvisita, ljus, instrument och annan utrustning som används. Vill du till exempel köpa en gitarr som du ska elda upp under framträdandet så anses denna kostnad också vara momsfri. Man kan som artists alltså inte dela upp sitt gage i en momsfri del för framträdandet och en momspliktig del för artistens kostnader utan allt räknas enligt reglerna som momsfritt (om de tre kriterierna ovan uppfylls).

För att uppträdandet ska kunna räknas som momsfritt måste dock artisten eller musikern står som säljare av framträdandet. Med det menas att denne måste sälja framträdandet själv eller genom sitt bolag till parten som köper det, till exempel en arrangör eller likande.

Moms på royalty Royalties

Till skillnad från gage så är royalties momspliktiga. Kortfattat kan man säga att momssatsen för royalties är 6 % vilket även gäller upphovsrättsliga ersättningar för bland annat film, tv och radio. När man ska bokföra momsen för sin royaltyintäkt som man ska fakturera, skrivs den in i kontot för utgående moms 6% i kredit.

Om ett framträdande till exempel spelas in i ljud och/eller bild och det blir en överlåtelse eller upplåtande av rättigheten till den inspelningen så ska det alltså läggas på 6 % moms. Samma sak gäller om inspelningen sänds i radio, tv eller på allmän plats.

Andra momspliktiga inkomster är de upphovsrättsliga ersättningar som man får från STIM och BUS.

Blandad verksamhet som artist eller musiker

Det allra vanligaste för musiker och artister är att bedriva så kallad blandad verksamhet. Det innebär att man säljer både momsfria tjänster så som artistframträdande och momspliktiga varor och/eller tjänster så som skivor. Det många undrar är vad man som artist eller musiker kan göra avdrag för på momsen. Reglerna säger att för de inköp som helt och hållet gäller den momspliktiga delen av verksamheten, får du göra avdrag för hela momsen. Det motsatta gäller då för den del av verksamheten som helt och hållet gäller den momsfria delen, där du inte får göra något avdrag alls. Om man dock gör ett inköp som gäller båda delarna av verksamheten så får man göra ett avdrag som är proportionerligt i förhållande till hur användandet av själva varan ser ut.

Det allra vanligaste i dessa lägen är att man räknar ut hur stor del av den totala omsättningen i verksamheten som omfattas av momspliktiga varor och tjänster och sedan gör avdrag på momsen utifrån den procentsatsen.

Exempel:  En artist har en momspliktig omsättning på 65 %. Avdrag på momsen görs då med 65 % av momsen på de gemensamma kostnaderna (såvida inte denna uppdelning inte ger ett rättvisande resultat).

Egen studio hemma

Det finns särskilda avdragsförbud på saker som du inte får göra avdrag för ingående moms på. Detta gäller bland annat personbil och stadigvarande bostad. Förbudet gäller dock inte för lokal som du använder i din verksamhet, så som en hemma studio till exempel, om denna är klart avskild från bostadsdelen och tydligt anpassad för din verksamhet.

Måste en artist eller musiker momsregistrera sig?

För de artister och musiker som bedriver en verksamhet som helt och hållet är momsbefriad behövs ingen momsregistrering. Men som vi förklarat här ovan är detta oftast inte fallet då de flesta också säljer varor som omfattas av moms och/eller får in royaltyersättning för sin musik. Därför måste de allra flesta momsregistrera sitt företag vilket kan göras på verksamt.se om du har e-legitimation.

Behöver du en redovisningskonsult?

Det har aldrig varit lättare att hitta den rätta redovisningskonsult. På 5 minuter tar vi reda på allt vi behöver veta om dig, ditt företag och vilken typ av hälp du behöver.

Innehåll

Få 3 offerter