Influencer som hobby eller näringsverksamhet

Influencer marketing har snabbt ökat de senaste åren och har inte bara öppnat fler möjligheter för företag att nå sina målgrupper. Det har även bidragit med arbetsmöjligheter för personer att driva företag med hjälp av sitt eget varumärke, vilket blivit mycket stort på sistone. 

Liksom för alla andra verksamheter måste man bokföra och förhålla sig till de skatteregler som finns. I denna artikel berättar vi vad du som influencer bör ha koll på när man driver näringsverksamhet. Om du arbetar som influerare anses inkomsten som hobbyinkomst vilket innebär att du måste deklarera dessa uppgifter med och redovisa i T2-blanketten. 

Om du vill ha hjälp av någon som hjälper dig redovisa och hålla koll på alla skatteplikter kan vi hjälpa dig komma i kontakt med en redovisningskonsult. Klicka på knappen nedan. 

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

Skatteregler & redovisning av inkomst

Till att börja med kan det vara viktigt att urskilja vilka typer av inkomster som är skattepliktiga för en influencer. Utgångspunkten är att både samtliga gåvor och intäkter som erhålls är skattepliktiga.

Skatt och moms gåvor?

Följande är gåvor som influencers måste skatta på:

  • Produkter som tas emot för att göra reklam (kläder, kosmetika, utrustning).
  • Tjänster som tas emot för att göra reklam (exempelvis taxiresor). 
  • Annan ersättning som ges för att göra reklam. 
  • Även gåvor som sedan ska lottas ut eller ges bort till annan person.

Däremot finns undantagsfall där produkter, varor eller tjänster inte anses som skattepliktiga vilka är: 

  • Om varorna eller produkterna returneras
  • Om gåvan utan osäkerhet saknar värde för influencern (både privat och företagsmässigt) 
  • Om gåvorna ges utan att kräva en motprestation 

Observera! Att en gåva är skattepliktig innebär inte att den alltid måste momsredovisas. Endast varor och tjänster som tidigare avtalats mellan företag och influencer samt som innebär ett utbyte av tjänst, dvs. att influencern utför en motprestation, måste momsredovisas. 

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

Skatt på inkomst

I de fall som influencern får ekonomisk ersättning för att utföra arbete för ett företag (exempelvis nämna dem i relam eller visa upp en produkt på sina sociala kanaler) betraktas det som lön. Företaget som betalar ut lönen måste därför också betala nödvändiga skatteavdrag och arbetsgivaravgifter samt ha i åtanke att inkludera det i arbetsgivardeklarationen. 

Om influencern är godkänd för F-skatt så måste personen i fråga ansvara för att redovisa och betala sin skatt själv. I annat fall ska utgivaren av ersättningen se till att göra nödvändiga avdrag. 

När det inte finns ett direkt avtal redovisas det istället som inkomst av hobby vilket fylls i på blanketten T2. Det förutsätter dock att det är en inkomstgivande hobby, och inte att du driver näringsverksamhet.  

Innehåll

Få 3 offerter