Att knyta nya och bättre kundkontakter är centralt för redovisningskonsulter och revisorer. I en föränderlig omvärld är det viktigt att vara på tå och utveckla sina strategier för att hitta nya, och rätt, kunder. Men hur gör man det? Här följer 6 tips som hjälper din byrå att marknadsföra sig i linje med dina affärsmål.

Målgruppsanalys - vilka är dina kunder?

Inled med att identifiera vilken målgrupp du siktar på. Utgå från dina intressen och din expertis och analysera vilka företag som är i särskilt behov av dina tjänster. Det kan till exempel handla om företagstyp, steg i företagets livscykel, bransch eller geografisk placering. Men stanna inte där. Gå på djupet och beskriv vad som motiverar dina kunder och hur de beter sig i en köpprocess. Låt sedan målgruppen ligga till grunden för din kommunikation. Då kan du utforma erbjudanden som talar direkt till dina kunder.

  • Är pris eller kvalitet viktigast?
  • Vad driver dina klienter att utvecklas?
  • Var hittar dina kunder information om nya affärsrelationer?
  • Vad hindrar dem från att fatta beslut eller hitta dina tjänster?
  • Vad vet du som dina klienter behöver veta för att inse värdet i ditt erbjudande?

Kom ihåg att målgruppen kan användas som en spegel som säger vad som krävs av dig i din utveckling. Vilka krav måste du uppfylla för att tillfredsställa din målgrupp?

Använder du cold calling? Gör det effektivt.

Cold calling, att ringa till potentiella kunder, är ett bra sätt att få direktkontakt men det är samtidigt en något förlegad metod som kan vara kontraproduktiv. Som redovisningskonsult eller revisor kommer du ringa till upptagna entreprenörer och företagsledare, och ett oväntat samtal från någon som vill sälja sina tjänster är inte alltid uppskattat.

Vill du göra cold calling ska du göra det på ett sätt som skapar värde direkt. Utgå från målgruppsanalysen och skriv en lista över företag som är intressanta. Utvärdera sedan varje potentiell kund och se vad du kan göra för dem. Ta fram direkta förslag och presentera dem i samtalet. När du ringer så inleder du med att förklara att du har tänkt på hur du kan hjälpa dem. Har de tid är det bara att presentera annars ber du att få återkomma eller skicka ett mail med dina idéer.

Var transparent och samarbeta från början

Att första intrycket är nyckeln till en lång och produktiv relation är en klyscha som stämmer. Hur gör du ett bra första intryck i din yrkesroll? Här handlar det om att bygga förtroende och då är presentationen av din offert central. Företagare uppskattar tydliga erbjudanden och de vill veta vad de betalar för.

Led din klient genom offerten och erbjud utförliga förtydliganden, även av punkter som kan verka självklara. Var detaljorienterad, det minskar risken för framtida missförstånd.

För att fördjupa samarbetet är det bra att låta köparen vara delaktig i att utforma erbjudandet. Lyssna på företagets visioner och diskutera hur dina tjänster ska bidra till att nå målsättningar och utveckling. På så sätt skapar du mervärde och ett dynamiskt samarbete som kan växa med företaget.

Inget ovanstående tips är värdefullt om du inte kommunicerar effektivt. Se därför till att:

  • Vara proaktiv - kontakta din klient och se hur det går. Visa att du är beredd att hjälpa till.
  • Finnas tillgänglig- svara i telefonen och gör en vana av att ringa tillbaka. Om du är på semester är det bra att informera om det. Gå inte upp i rök.
  • Vara flexibel- dina klienter ska inte behöva vänta mer än 3-4 dagar på att få träffa dig.
  • Erbjud digitala kommunikationslösningar

Sälj med referenser

En dogm inom marknadsförings är att “word of mouth” är den effektivaste marknadsföringen. I en digitaliserad värld är det mer sant än någonsin. Vi söker ständigt efter validering från andra konsumenter innan vi köper en vara eller tjänst. Om du lyckas samla positiva recensioner av din verksamhet som du kan visa för potentiella kunder har du mycket vunnet.

Gör det till en vana att fråga dina nuvarande kunder om en referens eller ett betyg och se till att de blir synliga i relevanta medier, främst på din hemsida.

Ageras plattform kan företagare enkelt betygsätta redovisningskonsulter och revisorer. Vi väger olika aspekter så som kvalitét, tillgänglighet, expertis, schema och prisklass. På så sätt gör vi det enklare att initiera nya samarbeten.

Riktad onlinekommunikation

I början talade vi om hur du ska specificera din målgrupp baserat på din expertis. Nu är det dags att ta nästa steg och dra dem till dig.

Utnyttja sociala medier för att hitta kunder inom din nisch. Ett första grundläggande steg, som nästan blivit en hygienfaktor, är att starta Facebook- och Linkedinkonton för din byrå. Steg två blir att börja utnyttja dem. Dela intressant innehåll som talar till din målgrupp och andra viktiga intressenter. Skriv egna artiklar och som skapar värde för dina tilltänkta läsare. Det hjälper dig bygga auktoritet och sprida ditt namn.

Föregående stycke är en början, men den kommer inte ta dig hela vägen. För att vara framgångsrik i sociala medier gäller det att kommunicera smart. Det är lönlöst att skicka ut innehåll i överfyllda flöden. Därför måste du hitta de som är intresserade av vad du har att säga på en mer personlig basis. Dela dina artiklar i relevanta grupper och skicka dem direkt till auktoriteter på området som kan sprida dem vidare. Men allt handlar inte om envägskommunikation. En strategi för att knyta nya kontakter är att delta i diskussioner i kommentarsfält som berör redovisning, revision och företagsekonomi generellt. I sociala medier finns grupper som är helt tillägnade frågor inom redovisning och de är perfekta möjligheter för att komma igång.

Letar du nya kunder?

Att utveckla en strategi för att få nya klienter är en process. Den kan vara något tidskrävande och därför erbjuder Ageras en tjänst som underlättar kontakten mellan de som erbjuder redovisningstjänster och de som konsumerar dem. På vår plattform kommer du i direktkontakt med relevanta företag och kan starta samarbete direkt. Vi sköter segmentering och lägger upp färdiga case, så du kan utforma specifika och effektiva erbjudanden till företag som passar dig. Nu kan du utforska vår tjänst med ett gratis demokonto. 

Skicka in en intresseanmälan till Ageras här.

Innehåll

Få 3 offerter