Varje år väljer Skatteverket ut ett antal fokusområden som de planerar att granska extra noga under året. I år omfattar denna specialgranskning, som kan ses som en insats mot fel och fusk, bland annat personalliggare i byggbranschen, vissa rut- och rottjänster, kontanthandel/kassaregister, gränsöverskridande handel samt den digitala ekonomin. Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson skriver i ett pressmeddelande tidigare i år att syftet med granskningen är att agera framåtsträvande samt att minska risken för att seriösa företag ska råka ut för illojal konkurrens.

Rut- och rottjänster

Inom området för rut- och rottjänster kommer Skatteverket att titta särskilt på tjänster för takarbete, bostadsförsäljningar samt flyttjänster. Den första april i år kommer också en förändring träda i kraft som innebär att fler uppgifter kommer behöva lämnas in av utförare. Under året kommer sedan kontroller att göras för att se till att förändringen fullföljs.

Det var först i augusti förra året som avdraget för flyttjänster infördes och tusentals utförare har sedan dess ansökt om rututbetalning. Det är alltså dags att nu kontrollera hur detta fungerar. Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket varnar i en intervju att många hittills har försökt göra avdrag för kostnader så som bränsle, bortforsling och för flyttbilen i sig medan det i själva verket endast är tillåtet att dra av för arbetskostnaden.

Gällande takarbeten är det främst svartarbete som Skatteverket kommer fokusera på att motverka. Även för denna tjänst är det endast arbetskostnaden som får dras av, vilket i vissa fall försöker kringgås. Ibland kan det handla om att utföraren uppger låga materialkostnader och högre arbetskostnad för att försöka få en högre ersättning till exempel.

Personalliggare i byggbranschen

Förra året införde Skatteverket ett krav på att det måste finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser, med syfte att då bukt på svartarbete inom branschen. En tid senare började de göra kontroller (totalt gjordes 12 000 kontroller på ca 5000 arbetsplatser under 2016) och i år förväntas detta regelverk tillämpas fullt ut. Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare och kontakthandelskontroll vid Skatteverket säger i en intervju att särskilt fokus kommer läggas på de byggen som inte är anmälda till Skatteverket. Till allas förtjusning, kommer det framöver också bli enklare att hantera uppgifterna i personalliggaren. Skatteverket inväntar just nu nya regler för månadsredovisning av löner och arbetsgivaravgift och när det nya systemet är infört kommer man kunna stämma av individer på arbetsplatsen mot uppgifterna i skattedeklarationen.

Digitala ekonomin

Digitala ekonomin är ett mycket brett begrepp, men i samband med denna granskning det att Skatteverket ska se över området för e-handel och framväxten av nya affärsmodeller inom detta område. Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare vid Skatteverket säger i en intervju att det verkar finnas en viss okunskap om reglerna för e-handel, men att det regelverk som faktiskt gäller är detsamma som för vanlig näringsverksamhet. För alla Youtubers och webbutiker som driver sina digitala kanaler som en verksamhet gäller det alltså att rapportera och redovisa intäkter på samma sätt som för en fysisk butik.

Vill du se videoklipp från Skatteverkets seminarium och presentation om insatserna mot fel och fusk för 2017 kan du besöka Skatteverkets hemsida här

Innehåll

Få 3 offerter