Kassaregister

Vilka är skyldiga till att ha ett kassaregister?

De företag som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning är skyldiga att använda ett kassaregister enligt viss standard och krav. Från och med den 1 januari 2014 innefattar kravet om kassaregister även torg- och marknadshandeln.

Vilka är kraven?

Skatteverket har ett listat ett antal krav som bland annat innebär att kassaregister måste vara tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av kvittouppgifter som registreras i kassasystemet. Kvittodata ska alltså sparas på ett säkert sätt för att kunna vara tillgängligt för Skatteverket vid eventuell kontroll. Det är användaren av ett kassasystem som är ansvarig för att det används på ett sätt som inte riskerar någons säkerhet, däribland elsäkerhet. Syftet med dessa krav är att skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens. Det finns också en skyldighet hos företagare att alltid erbjuda kvitto till kunden, vilket också är en regel som skyddar seriösa företagare.