Har du funderat på att hyra ut din hyreslägenhet? Du vill kanske ut och resa och tänkte låna ut lägenheten till en kompis eller familjemedlem under tiden. Eller passa på att tjäna lite extra pengar medan du jobbar säsong på annan ort. Oavsett anledning är det väldigt viktigt att du har koll på vika regler som gäller, annars riskerar du att förlora ditt hyresavtal! Den här artikeln avser tidsbegränsad uthyrning av hyresrätt.


1. Var ska jag börja?

Det är hyresvärden som bestämmer om du får hyra ut din hyreslägenhet så det är väldigt viktigt att få hans eller hennes tillstånd. Har du inte det, bryter du ditt avtal med hyresvärden och kan riskera att förlora ditt förstahandskontrakt. Att låna ut lägenheten gratis utan tillåtelse ses också som otillåten andrahandsuthyrning och är grund för uppsägning av hyreskontraktet.

Börja med att kontakta hyresvärden och berätta varför, under vilken period och till vem du vill hyra ut lägenheten. Hyresvärden vill ofta ha andrahandshyresgästens (den person du hyr ut till) personnummer. Det är du som hyr ut hyreslägenheten som har det fulla ansvaret för att hyran blir betald och att din hyresgäst sköter sig och t.ex. inte stör grannar, skräpar ned i gemensamma områden eller förstör inventarier i lägenheten! Om din hyresgäst missköter sig kan du riskera att bli uppsagd!

Det är en bra idé att få överenskommelsen på skrift för att undvika eventuella framtida tvister. Du kan hämta tillståndsformulär hos din hyresvärd.

2. Vad gör jag om hyresvärden inte låter mig hyra ut lägenheten?

För att få hyra ut en hyreslägenhet krävs ofta ”beaktansvärda skäl”, alltså ett riktigt bra skäl. Till exempel att du på grund av ålder, sjukdom, utlandsvistelse eller ändrade familjeförhållanden behöver hyra ut lägenheten i andra hand under en period. Enligt hyresnämnden är några giltiga skäl följande:

- studier på annan ort

- tillfällig anställning på annan ort

- bo utomlands under en längre period

- att prova på att flytta ihop med någon

- långvarig sjukhusvistelse

Om din hyresvärd inte går med på att du hyr ut lägenheten kan du kontakta hyresnämnden för att få hjälp. Du kan läsa mer om de förutsättningar som ska uppfyllas hos hyresnämnden.

3. Hur hög hyra får jag ta?

Som hyresvärd kan du själv bestämma hur hög hyra du vill ta men det bästa är att komma överens med sin hyresgäst om hyran. Du har vanligtvis rätt att ta samma hyra som du själv betalar.

Är lägenheten helt eller delvis möblerad kan det göras ett påslag på hyran men det finns ingen lag som definierar hur mycket det är. Hyresnämnden har tidigare ofta godtagit en hyresökning på cirka 10-15 % för en fullt möblerad lägenhet. Det avgörs dock från fall till fall. Ingår t.ex. en parkeringsplats eller hushållsel kan du också lägga på en summa som motsvarar de verkliga kostnaderna

4. Återbetalning av hyra

Om andrahandshyresgästen (din hyresgäst) tycker att hyran varit alltför hög kan han eller hon kontakta hyresnämnden och begära att få tillbaka pengar. Du kan bli återbetalningsskyldig för max ett år tillbaka i tiden, beräknat utifrån datumet på din hyresgästs ansökan, och du kan dessutom bli tvungen att sänka hyra för resten av hyresperioden.

Din hyresgäst kan ansöka om återbetalning medan han eller hon fortfarande bor kvar i lägenheten och senast inom tre månader från det hyresavtalet upphörde och han eller hon flyttade. Det är inte hyresnämnden som avgör tvist om deposition utan en allmän domstol.

5. Måste jag skatta för hyresintäkten?

Ja, den hyra du får från din hyresgäst, både som kontanter och banköverföringar, ska skattas som kapitalinkomst i din deklaration. Du kan läsa mer om skatt och avdrag på skatteverkets hemsida.

6. Kan jag säga upp min hyresgäst innan periodens slut?

Som uthyrare av en hyresrätt under en tidsbegränsad period är du sämre ställd än din hyresgäst.

När du hyr ut en hyreslägenhet under en begränsad period är du vanligtvis bunden till ert avtal, till hyreslagens uppsägningsperioder och till längre uppsägningstider om det är vad ni avtalat. Din hyresgäst kan däremot säga upp avtalet med tre månaders varsel, räknat från kommande månadsskifte. När du hyr ut din hyresrätt under en obegränsad period gäller tre månaders uppsägning även för dig som uthyrare.

Din andrahandshyresgäst har dock aldrig rätt till att ta över ditt förstahandskontrakt, även om han eller hon har bott i lägenheten under en längre period. Det är först när ditt förstahandsavtal sagts upp som din hyresvärd kan välja att hyra ut till den person som hyrde lägenheten av dig i andra hand.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som uthyrare av hyresrätt på Hyresnämndens hemsida.

Behöver din bostadsrättsförening ekonomisk rådgivning eller revision? 

Klicka här för kostnadsfria anbud

Innehåll

Få 3 offerter